Integriteitsonderzoek

Een melding over een (vermeende) integriteitsschending komt bijna altijd onverwachts. Soms is het een anonieme melding of een klokkenluider die hiervan melding maakt, maar ook uit een reguliere controle kan een signaal naar voren komen.

Vooronderzoek

In de meeste gevallen wordt door betreffende organisatie naar aanleiding van een dergelijke melding een vooronderzoek ingesteld. Doel van dit vooronderzoek is meer informatie te krijgen over de (betrouwbaarheid van de) melding en indien mogelijk ondersteunend bewijs te vinden. Belangrijk is wel dat een dergelijk onderzoek bij voorkeur zo discreet mogelijk uitgevoerd wordt. U wilt natuurlijk niet onnodig mensen beschadigen. Daarnaast wilt u voorkomen dat door een onzorgvuldig vooronderzoek een eventueel feitenonderzoek bemoeilijkt wordt.

Feitenonderzoek

Op basis van de uitkomsten van het vooronderzoek kunt u tot de conclusie komen dat een feitenonderzoek noodzakelijk is. Dit zegt nog niet dat er daadwerkelijk sprake is van een integriteitsschending, maar wel dat er voldoende aanleiding voor u is om nu precies te weten wat er is gebeurd (waarheidsbevinding).

Onze aanpak

Bij een melding over een vermeende integriteitsschending maken wij graag met u een afspraak voor een zogenaamd intake gesprek. Tijdens dit intake gesprek bespreken wij met u de melding en indien van toepassing de resultaten van uw vooronderzoek. Aan de hand van dit gesprek maken wij een plan van aanpak voor het feitenonderzoek, objectief, altijd conform de geldende richtlijnen en met respect voor de betrokken medewerkers.

Mocht u zich onzeker voelen over de juiste aanpak van uw vooronderzoek, bel ons gerust. Wij adviseren u graag over wijze waarop u het vooronderzoek het beste kan uitvoeren. Overleg met ons voorkomt dat u onbedoeld het latere feitenonderzoek frustreert.

Meer weten?

Heeft u behoefte aan een integriteitsonderzoek of advies bij een melding over een vermeende integriteitsschending? In de contactbanners vindt u contactgegevens van Ron Nieuwendijk en Johan Klokman, samen met andere specialisten wisselt een van hen hierover graag met u van gedachten.