Fraudeonderzoeken

Fraude, wat is dat eigenlijk? Fraude is een variant van diefstal of verduistering vaak gepleegd binnen een dienstbetrekking of (zakelijke) samenwerkingsrelatie.

Voorbeelden

Veel fraude wordt gepleegd in de (digitale) administratie. Verschillende vormen komen voor. Medewerkers die onrechtmatig geld overmaken naar hun eigen bankrekening, bijvoorbeeld. Of zaken doen met niet-bestaande leveranciers. Of in een andere vorm: vitale bedrijfsinformatie doorsturen naar een concurrent. Bij fraude door buitenstaanders komt CEO-fraude steeds vaker voor waarbij fraudeurs uit naam van de CEO aan een financieel medewerker vragen om geld over te maken. 

Bij fraude-onderzoek volgt daarom vaak het doorspitten van alle onderdelen van de administratie.

Hoe ziet een fraude-onderzoek eruit?

Met een fraude-onderzoek achterhaalt u tot in detail welke fraude er is gepleegd en wie erbij betrokken was of waren. Onze ICT-specialisten en bedrijfsrechercheurs werken nauw samen om de benodigde informatie te veilig te stellen en doorzoekbaar te maken. Bedrijfsrechercheurs analyseren en interpreteren deze data vervolgens. Hierna volgen gesprekken met tipgevers, getuigen en mogelijke daders. Het onderzoek wordt vervolgens in een onderzoeksverslag aan u gepresenteerd. Dit verslag kunt u vervolgens gebruiken in een arbeidsrechtelijke of civielrechtelijke procedure, of als onderdeel van de aangifte bij een opsporingsinstantie. Bij Hoffmann profiteert u van alle relevante diensten onder één dak.

Meer weten?

Vermoedt u dat er fraude wordt gepleegd binnen uw organisatie? Download onze flyer over de dienst recherche. In de contactbanners vindt u contactgegevens van Ron Nieuwendijk en Johan Klokman; samen met andere specialisten wisselt een van hen hierover graag met u van gedachten.

Whitepapers

We kunnen u drie verschillende whitepapers toesturen aangaande bedrijfsfraude: 'bedrijfsfraude voorkomen', 'bedrijfsfraude herkennen', 'bedrijfsfraude aanpakken'.