Observatie

Stel, één van uw medewerkers meldt zich onterecht ziek. Althans, u heeft aanwijzingen dat hiervan sprake kan zijn. Het lijkt er op dat zij zich in de buitendienst met andere dingen dan werk bezighoudt. Dat lijkt op verzuimfraude. Maar wat doet u dan?

Observatie en preventie

Ga eerst na wat u zelf kunt doen om meer zekerheid te krijgen. Houden de signalen aan? Worden de vermoedens sterker? Dan nemen we die onzekerheid graag bij u weg met een ziekteverzuimcontrole of buitendienstcontrole, bijvoorbeeld als de medewerker wel heel vaak ziek is. Met een buitendienstcontrole komt u erachter wat de werknemer daadwerkelijk uitvoert. Is dat in strijd met de afspraken, dan kunnen wij in overleg met u de medewerker aanspreken. Met het verzamelde bewijs staat u sterk.

Een tweede voordeel van de buitendienstcontrole is het signaal dat u afgeeft aan andere medewerkers. Hun houding verandert hierdoor vaak al op korte termijn. Een ziekteverzuimcontrole of buitendienstcontrole heeft dus ook een sterke preventieve werking.

Hoe werkt een ziektecontrole?

In sommige gevallen voeren wij eerst een informatief onderzoek uit, gevolgd door een observatie. Onze rechercheurs bekijken of de zieke werknemer activiteiten uitvoert die niet conform de afspraken zijn. Soms is een ‘zieke’ medewerker tijdens zijn ziekteperiode aan het werk voor een andere werkgever.

Rechercheurs maken onopvallend foto’s en video’s en noteren hun bevindingen. U ontvangt een rapport met de onderzoekresultaten én het beeldmateriaal. Aanvullend geven we u advies over hoe u verdere stappen kunt nemen.

Hoe ziet een buitendienstcontrole eruit?

Medewerkers verzuimen niet alleen als ze ziek zijn. Want wat doen uw chauffeurs of vertegenwoordigers tijdens hun werk buiten de deur? Als u vermoedt dat een medewerker dan met heel andere dingen bezig is, kan het verstandig om dat uit te zoeken. Waarom staat het bedrijfsvoertuig elke keer zo lang stil op een bepaalde plaats? Onze ervaren rechercheurs observeren de betrokken medewerker en brengen discreet in beeld wat hij doet. U ontvangt daarvan een rapport. En een advies over de vervolgstappen.

Meer weten?

Heeft u behoefte aan vrijblijvend advies om verzuimfraude binnen uw bedrijf terug dringen? Download onze flyer over de diensten van recherche. In de contactbanners vindt u contactgegevens van Johan Klokman en Ron Nieuwendijk; samen met andere specialisten wisselt een van hen hierover graag met u van gedachten.