Ziekteverzuimcontrole

Stel u heeft aanwijzingen dat één van uw medewerkers zich onterecht ziek meldt. Althans, u heeft sterke vermoedens dat hiervan sprake is. Dat lijkt op verzuimfraude. Maar wat doet u dan?

Observatie en preventie

Ga eerst na wat u zelf kunt doen om meer zekerheid te krijgen. Houden de signalen aan? Worden de vermoedens sterker? Dan nemen we die onzekerheid graag bij u weg met een ziekteverzuimcontrole, bijvoorbeeld als de medewerker wel heel vaak ziek is. Een voordeel van zo'n controle is het signaal dat u afgeeft aan andere medewerkers. Een ziekteverzuimcontrole heeft een sterke preventieve werking.

Hoe werkt een ziektecontrole?

In sommige gevallen voeren wij eerst een informatief onderzoek uit, gevolgd door een observatie. Onze rechercheurs bekijken of de zieke werknemer activiteiten uitvoert die niet conform de afspraken zijn. Soms is een ‘zieke’ medewerker tijdens zijn ziekteperiode aan het werk voor een andere werkgever.

Rechercheurs maken onopvallend foto’s en video’s en noteren hun bevindingen. U ontvangt een rapport met de onderzoekresultaten én het beeldmateriaal. Aanvullend geven we u advies over hoe u verdere stappen kunt nemen.

Meer weten?

Heeft u behoefte aan vrijblijvend advies om verzuimfraude binnen uw bedrijf terug dringen? Download onze flyer over de diensten van recherche. In de contactbanners vindt u contactgegevens van Johan Klokman en Ron Nieuwendijk; samen met andere specialisten wisselt een van hen hierover graag met u van gedachten.