Er is onderzoek naar mij gedaan, maar ik bestrijd de bevindingen. Hoe helpt Hoffmann mij?

Het komt voor dat recherchebureaus of het openbaar ministerie onderzoek verrichten waarbij de gerapporteerde onderzoeksresultaten vragen oproepen bij de betrokkenen. Wanneer u de bevindingen in het rapport betwist, hoeft u niet machteloos het proces af te wachten. Hoffmann kan u (en uw advocaat) ondersteunen met contra-expertise.

Onze rechercheurs zijn specialist in verschillende vakgebieden (administratief-forensisch, digitaal-forensisch, feitenonderzoek, et cetera). Zij toetsen het naar u verrichte onderzoek op de juistheid van de opgevoerde feiten, maar ook op punten als:

  • Was het onderzoek rechtmatig?
  • Zijn de onderzoekers bevoegd om onderzoek te doen?
  • Zijn bewijsmiddelen rechtmatig verkregen, bijvoorbeeld volgens de geldende forensische voorwaarden?
  • Zijn de ingezette middelen proportioneel en subsidiair?
  • Was het onderzoek volledig, of is bijvoorbeeld om reden van tijd of kosten een te beperkt onderzoek verricht?
  • Zijn alternatieve scenario's onderzocht?