Hoe maak ik medewerkers bewuster van hun rol bij het voorkomen van fraude en andere incidenten?

Leidinggevenden moeten de businessdilemma's in de organisatie helder hebben. Dit zijn bijvoorbeeld processen die de medewerker verstoren in zijn werkzaamheden of zelfs zijn doel. Dit levert altijd een ‘bypass’ op, met uiteindelijk risico’s op fraude. Als deze ‘bypasses’ bekend zijn, dan wordt er actie ondernomen. Er moeten afspraken met medewerkers worden gemaakt over wat wel, en wat niet kan. Uiteraard geven leidinggevenden zelf altijd het goede voorbeeld.