Mag ik zomaar camera's plaatsen?

Het plaatsen van camera’s die heimelijke opnamen maken (verborgen camera’s) valt onder de werking van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en is formeel strafbaar gesteld (art. 139f Wetboek van Strafrecht). In beginsel is het dus niet toegestaan om zomaar verborgen camera's te plaatsen. Het kan zijn dat u een gerechtvaardigd belang hebt. Bijvoorbeeld als er binnen de organisatie fraude wordt gepleegd, goederen worden gestolen of sabotage wordt gepleegd. Lukt het niet om de diefstallen met een minder ingrijpend onderzoeksmiddel op te lossen, dan mag u tijdelijk een verborgen camera (laten) installeren. Medewerkers moeten wel vooraf weten dat uw organisatie onder bepaalde voorwaarden hiervan gebruik kan maken. In de voorwaarden moet beschreven staan wanneer uw organisatie verborgen camera’s gebruikt, met welk doel u dat doet, wie de beelden mag bekijken en wie opdracht mag geven tot het installeren van de camera’s. Deze voorwaarden worden met instemming van uw ondernemingsraad vastgesteld. Maakt u gebruik van digitale opnameapparatuur dan moet u die bij het College Bescherming van Persoonsgegevens aanmelden.