Wat communiceer ik binnen mijn organisatie als Hoffmann een fraude-incident heeft blootgelegd?

Uit preventief oogpunt is het belangrijk om over fraude(-incidenten) te communiceren. Ook is het belangrijk om te weten wat medewerkers van het fraude-incident vinden. Keuren zij die af, dan zit het over het algemeen wel goed met het normbesef. Keuren medewerkers de reactie van de leiding af en nemen ze het op voor hun frauderende collega, dan is er iets mis binnen de organisatie. Als u weet hoe medewerkers erover denken, dan moet het management de grenzen duidelijk aangeven. Wij begeleiden dit traject. Bijvoorbeeld door integriteitssessies. We stimuleren de discussie tussen leidinggevenden en medewerkers over waarden en normen, en over de betrokkenheid bij een organisatie. Dat is een prima start. De leiding houdt daarna zelf het normbesef op de agenda met vervolgsessies of tijdens werkoverleggen .