Crisisbeheersing

Net als andere organisaties worden gemeenten regelmatig geconfronteerd met een crisis. Of het gaat om kritische IT-systemen die niet beschikbaar zijn, een datalek, politiek gevoelige items die leiden tot spanning of negatieve publiciteit, crises laten zich niet plannen en komen altijd ongelegen.

Voorbereiding

Ondanks alle getroffen maatregelen, beleidsstukken en mondelinge afspraken wordt in een crisissituatie pas echt duidelijk in hoeverre uw organisatie voorbereid is. ‘Train as you fight’ is een gevleugelde uitspraak over training en simulaties bij defensie. Het klinkt heftig, maar een crisisplan werkt pas als het getraind wordt. Dit begint met het bewustzijn van mogelijke crisisscenario’s en hoe deze ingrijpen in de dagelijkse processen van uw bedrijf. Daarnaast moet u op de hoogte zijn van de taken van het crisisteam en wie er verder betrokken zijn of moeten zijn.

Praktijk

In de praktijk zien we dat gemeenten en andere organisaties beschikken over crisisplannen voor ‘traditionele’ crisisscenario’s zoals brand, explosie en overstroming. Plannen die in veel gevallen ook regelmatig worden getraind. Vergelijkbare crisisplannen rond een thema als informatiebeveiliging, zijn minder vaak beschikbaar. In de meeste gevallen is het onduidelijk of bij een informatiebeveiligingsincident op de juiste wijze wordt opgeschaald en of de juiste mensen worden betrokken om het incident te managen. Dit terwijl de impact van een dergelijk incident voor een organisatie vaak groot kan is, zeker ook voor een gemeente. Denk hierbij aan imago- of financiële schade door het op straat komen te liggen van gevoelige informatie of persoonsgegevens, maar ook aan het wegvallen van kritische IT-systemen.

Onze aanpak

Naast ondersteuning bij planvorming bieden we een breed palet aan trainingen. Onze crisisttraining richt zich op het oefenen van het crisismanagementproces en op de dynamiek binnen het team. Een aanpak die altijd maatwerk is en aansluit op de behoefte en vooral op de ervaring van het team. Zo’n training kan een korte ‘table-top’–oefening zijn, waarbij vooral het proces en de besluitvorming wordt getest. Tot een uitgebreide vorm met een complete scenariotraining inclusief acteurs en zelfs een televisieploeg. Om tot in detail te weten hoe u een crisis de baas blijft, is er de training crisiscommunicatie. Welke informatie verstrekt u aan journalisten? Hoe gaat u om met social media? Wat is effectief communiceren binnen de organisatie? Kortom, wat vertelt u wel en wat juist niet, om de regie over uw eigen communicatie te houden.

Persoonlijk contact

Meer weten? Direct advies nodig? Kijk eens op Hoffmannbv.nl en neem contact op met één van onze adviseurs voor een vrijblijvende kennismaking of bijvoorbeeld een stresstest, want …Vertrouwen is goed, Hoffmann is beter