Cybercrisistraining

Voor organisaties is het steeds belangrijker om zich weerbaar te maken tegen cyberaanvallen. Desondanks kan uw organisatie toch slachtoffer worden van een cyberincident. Of het nu gaat om een cyberaanval door ransomware of phishing, u wilt zo snel mogelijk kunnen reageren. Daarom is een goede voorbereiding cruciaal. Hoe zorgt u ervoor dat uw organisatie op zo’n moment zo goed mogelijk handelt en de impact beperkt blijft?

Hoffmann helpt u om het bewustzijn over de mogelijke risico’s met betrekking tot uw informatie en informatiesystemen te vergroten en de mogelijke negatieve gevolgen bij een incident voor uw organisatie te verkleinen. Vervolgens is het verstandig om de betrokken medewerkers te trainen hoe te handelen bij dergelijke incidenten om zodoende op een snelle en efficiënte manier de situatie onder controle te krijgen.

Crisisplan

Op voorhand wilt u dat het proces tijdens een crisis goed is ingericht, zodat iedereen weet wat er door wie op welk moment gedaan moet worden. Onze specialisten helpen u door samen met u te kijken waar de risico’s van uw organisatie liggen. Vervolgens werken wij voor u een crisisplan per incidentscenario uit. Dit plan voorziet in de crisismanagementstructuur, alarmeringsprocedure, communicatieafspraken en continuïteitsafspraken. Hoffmann kan zich beperken tot scenario’s op het gebied van informatiebeveiliging, maar kan ook een breder plan ontwikkelen voor andere reële dreigingssituaties voor uw organisatie.

Oefenen

Om te toetsen hoe het ontwikkelde plan in de praktijk werkt, is het regelmatig oefenen van groot belang. Het naspelen van een crisis en het in de praktijk toepassen van de plannen draagt niet alleen bij aan de bewustwording rond cyberincidenten, maar heeft tevens een positief effect op de samenwerking en rolverdeling binnen het crisisteam.

Hoffmann biedt een cybercrisistraining aan die zich richt op het oefenen van het crisismanagementproces en op de dynamiek binnen het team. De aanpak is altijd op maat en sluit aan op de behoefte en ervaring van uw team en de organisatie er omheen. Door te oefenen met een realistisch scenario, waarbij ook factoren als onvoorspelbaarheid, gebrek aan informatie en de nodige tijdsdruk aanwezig zijn, ontstaat een situatie die zich ook tijdens een crisis binnen uw organisatie kan voordoen.

Meer weten?

Heeft u behoefte aan meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op via 088-2986600 of info@hoffmann.nl.