Weerbaarheidsscan

Veel organisaties hebben helaas te maken met cyberincidenten. Maar structurele maatregelen worden vaak niet genomen. Kennelijk is het niet eenvoudig om een goede aanpak te kiezen om cybersecure te zijn, laat staan met passende aandacht van het topmanagement. Tegelijkertijd vraagt nieuwe wetgeving, zoals de meldplicht datalekken, ook om extra aandacht.

Alles begint bij een gedegen strategie en zicht op de effectiviteit en samenhang van de genomen maatregelen.

Meten van informatiebeveiliging

U heeft ongetwijfeld al beveiligingsmaatregelen genomen om belangrijke informatie te beschermen: gebruik van gebruikersnamen en wachtwoorden, een internetprotocol, procedures voor het geven van rechten op mappen, et cetera. Het is verstandig om met regelmaat na te gaan of dit uw belangrijkste risico’s effectief afdekt. 

Onze aanpak

Effectieve informatiebeveiliging bereik je met een combinatie van maatregelen op het gebied van organisatie (beleid en processen), mens (gedrag en cultuur) en techniek. De Hoffmann Weerbaarheidsscan geeft in een kort tijdsbestek een eerste inzicht in deze drie aspecten binnen uw organisatie. 

Gezamenlijk bepalen we tijdens de scan uw weerbaarheidscategorie. Dit is uw informatiebeveiligingsniveau afgezet tegen uw risico's. Binnen deze categorie beoordelen we de effectiviteit van uw maatregelen op gebied van organisatie, mens en techniek. 

We voeren hiervoor enkele korte interviews, doen een technische vulnerability scan en voeren een telefonische gedragsmeting uit. Als eindresultaat leveren we een infographic met daarin weergegeven uw weerbaarheidscategorie en ons kwalitatieve oordeel over uw effectiviteit over de thema's organisatie, mens en techniek. 

Meer weten?

Wilt u beter inzicht in de effectiviteit van uw cybermaatregelen? Of wilt u uw informatiebeveiliging aanpakken en graag weten hoe hiermee start? Download hier meer informatie over de Weerbaarheidsscan. In de contactbanner vindt u contactgegevens van Barry Visser en Mo Ballari, samen met andere specialisten wisselen zij hierover graag met u van gedachten.