Gedragsbeïnvloeding, meer dan awareness

Hoe zorg je ervoor dat je medewerkers zich bewust zijn van de gevaren, én echt cyberveilig handelen? Door gedrag te ontleden in motivatie, capaciteit en gelegenheid, en te zoeken naar menselijke, technische en organisatorische mogelijkheden om dat gedrag te veranderen.

Kortom, door vooral verder te gaan dan awareness. Wij ontwikkelden speciaal hiervoor het Hoffmann 3x3-model.

Uw kroonjuwelen in kaart

Uiteraard streeft u naar cyberveiligheid om de risico's op datalekken, imagoschade of verlies van inkomsten te minimaliseren. Wij beginnen daarom altijd met het identificeren van uw kroonjuwelen: welke gegevens in uw organisatie moeten zeker zorgvuldig beveiligd worden? En welke applicaties zijn kritiek in uw bedrijfsvoering? Vervolgens inventariseren we de (groepen) medewerkers die toegang hebben tot die kroonjuwelen: de doelgroep(en).

Grip op gedrag

Om het gedrag van medewerkers te veranderen, moet dat eerst concreet gedefinieerd zijn. Daarom is een inventarisatie van de specifieke gedragingen die u bij uw doelgroep wilt veranderen een eerste vereiste. Denk aan: het wachtwoord regelmatig wijzigen en geen inloggegevens aan collega’s geven. Gedrag treedt op als iemand het wil doen (motivatie), het kan doen (capaciteit) en in staat wordt gesteld om het te doen (gelegenheid).

Ons model werkt volgens dit principe en geeft u handvatten om grip te krijgen op gedrag. Om inzicht te krijgen in de redenen waarom bepaald gewenst gedrag nu nog niet optreedt, doen onze sociaalpsychologen een meting, meestal in de vorm van gesprekken met de doelgroep. De uitkomst van deze meting geeft inzicht in de mogelijkheden die u heeft om het gedrag te veranderen.

Méér dan awareness

In het Hoffmann 3x3-model werken we uit welke menselijke, technische en organisatorische stappen er per gewenste gedraging te nemen zijn. Het resultaat? Een concreet handvat met negen opties per te veranderen gedraging. En daarvan is awareness er slechts één!

Meer weten?

Bent u benieuwd hoe u het cyberveilige gedrag binnen uw organisatie het beste beïnvloedt? In de contactbanner vindt u contactgegevens van Barry Visser, samen met andere specialisten wisselt hij hierover graag met u van gedachten. 

Het 3x3 model van Hoffmann bood ons een vernieuwende aanpak om de cyberweerbaarheid van onze medewerkers te verhogen. Het is heel praktisch en geeft ons inzichten over hoe we cyberveilig gedrag op de werkvloer kunnen verbeteren. En dat gaat verder dan awareness alleen.

Henk Groenink, Information Security Officer, Holland Casino