Download de nieuwe whitepaper ‘Terrorisme in of nabij winkelcentra’

28 februari 2019

Terrorisme, het is nog altijd een actueel onderwerp. Afgelopen dinsdag, 26 februari 2019, komt een bericht van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) in het nieuws dat het aanslaggevaar in Nederland nog niet is geweken. Het dreigingsniveau blijft staan op 4 (op een schaal van 5); de kans op een aanslag in Nederland blijft reëel. (bron nos.nl) Daarnaast wordt er ook regelmatig bericht over opgepakte verdachten die mogelijke terroristische aanslagen aan het voorbereiden waren.


Bij Hoffmann merken we dat er steeds meer vragen vanuit onze opdrachtgevers komen over hoe om te gaan met de terroristische dreiging in Nederland. Voornamelijk vanuit de leisure branche, denk aan winkelketen, winkelgebieden, maar ook pretparken. Vanuit die vraag is er een whitepaper geschreven ‘Terrorisme in of nabij winkelcentra – kleine kans, grote impact’.

Het doel van de whitepaper is om het bewustzijn over terrorisme te vergroten door de mogelijke risico’s in kaart te brengen, maar ook om het eens in een helder perspectief te plaatsen.   

Publieke ruimten in het algemeen en winkelcentra in het bijzonder vormen aantrekkelijke doelwitten voor terroristen. De aantrekkingskracht komt door het in groten getale aanwezige winkelende publiek en het open karakter van de locatie, in combinatie met de symboliek van de locatie als uiting van (westers) kapitalisme (zie pagina 3).

De Hoffmann whitepaper gaat in op de vraag hoe groot het risico is dat terroristische aanvallen op winkelcentra plaatsvinden. Het gaat in op het fenomeen terrorisme, de kenmerken van winkelcentra en de daaruit voortkomende risico’s.

Hoffmann helpt bedrijven met het voorbereiden met zowel preventieve als repressieve maatregelen. Vul uw gegevens in het rechterkader in en u ontvangt de whitepaper per e-mail.

U kunt ook altijd contact met ons opnemen via 088- 298 66 00 of info@hoffmann.nl.