Welke beveiligingsmaatregelen zijn het meest effectief?

Alle beveiligingsmaatregelen moeten een duidelijk doel en functie hebben. Door het doel te waarborgen, maakt u een maatregel effectief. Waarborgen van maatregelen gebeurt door organisatorische verantwoordelijkheid, controle en bijsturing (PDCA-cycle). Leidinggevenden spelen hierbij een essentiële rol.