Examenfraude 2.0 brengt nieuwe uitdagingen

22 april 2015

Op 2 april jl. organiseerde Hoffmann een kennissessie over examenfraude en de ervaren van digitaal examineren. Er kwamen vooral afgevaardigden van mbo-scholen en middelbare scholen. Maar ook andere belanghebbende instanties, zoals DUO, werden in de zaal vertegenwoordigd.

Praktijkvoorbeeld

Toine Schinkel van ROC A12, een scholengemeenschap in Gelderland, vertelde over de enorme schade die bij hen op school ontstond door een aantal opeenvolgende DDOS-aanvallen. Deze gerichte aanvallen werden door leerlingen opgezet, meestal via websites. Hij vertelde over de manier waarop zij de daders ontmaskerde, de impact van de DDOS-aanvallen op de leerlingen, docenten en ouders én over de manier waarop de daders nu worden ingezet om voorlichting te geven aan hun medeleerlingen.

Recente ontwikkelingen

Adri van der Ven van het College voor Toetsen en Examens nam de aanwezigen mee terug naar een jaar geleden, toen de examenfraude bij de Islamitische Scholengemeenschap Ibn Ghaldoun aan het licht kwam. Hij vertelt over de manier waarop de fraude daar aan het licht kwam, de snelle acties die erop volgde en de impact van de situatie op de maatschappij. Maar hij schetst ook een beeld van de ontwikkelingen sindsdien. Er wordt steeds vaker digitaal geëxamineerd, met name op het vmbo en mbo. Het is belangrijk om de digitale infrastructuren daarop in te richten. Bij scholen, bij het College en bij alle andere instanties die betrokken zijn bij de ontwikkeling en (nu nog het fysieke vervoer) van examens.

Onderzoek

De unitmanager Bedrijfsrecherche bij Hoffmann vertelde over de risico’s die het afnemen en transporteren van centrale examens en schoolexamens met zich meebrengt. Hij deed dit naar aanleiding van een onderzoek dat Hoffmann uitvoerde bij een scholengemeenschap die met examenfraude te maken had gekregen. Aan de hand van een aantal sprekende voorbeelden liet hij de aanwezigen zien dat de beveiliging van examens altijd terug te voeren is op bewustzijn bij betrokkenen. Het gaat maar al te vaak om kleine dingen, zoals het laten openstaan van een e-mailaccount in de repro, het uitwisselen van usb-sticks of het uitlenen van een toegangspasje of wachtwoord.

Preventie

De unitmanager Consultancy & Opleidingen bij Hoffmann, vertelde over preventieve maatregelen die organisaties kunnen nemen om de risico’s van fraude te beheersen. Hij vertrok vanuit het grotere plaatje: de risico’s en de impact ervan afwegen tegen de middelen om ze te beheersen. Met een goede risicoanalyse kunnen organisaties veel doen om een goed beeld te krijgen van de nodige beheersmaatregelen. Want alleen effectieve maatregelen waarbij de kosten opwegen tegen het eindresultaat, komen in aanmerking voor implementatie binnen de organisatie.

Digitale beveiliging

De unitmanager ICT-Security bij Hoffmann, nam de toehoorders die donderdagmiddag mee in de wereld van de ICT en beveiliging van de ICT-infrastructuren. Voor veel scholen ligt hier een grote uitdaging. Hij lichtte het sprekende voorbeeld van ROC A12 toe en beantwoordde vragen over het correct beveiligen van wifi, e-mails en gebruikersaccounts.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Tijdens de middag wierpen de ervaringsdeskundigen en specialisten een licht op de ontwikkelingen op het gebied van examenfraude, DDOS-aanvallen en beveiliging van de digitale infrastructuren binnen en tussen scholen. In een afsluitende paneldiscussie werd benadrukt dat de ontwikkelingen snel gaan en dat ze absoluut uitdagingen met zich meebrengen. De aanwezigen waren het erover eens dat schoolbesturen en besturen van andere instanties de ‘examenfraude 2.0’ hoog op de agenda moeten plaatsen. De maatschappelijke verantwoordelijkheid die deze instanties dragen, vraagt hierom.