Failliete bedrijven moeten extra waakzaam zijn

3 september 2015

Bedrijven die failliet zijn verklaard of die failliet dreigen te gaan, doen er goed aan om extra waakzaam te zijn. Bij Hoffmann ziet men in veel van de ruim 1500 fraudeonderzoeken die het bedrijf elkaar jaar uitvoert dat personeel en leiding bij een (dreigend) faillissement nog snel wat geld of (gevoelige) gegevens veiligstelt. Dat doen ze om zelf zo goed mogelijk uit de situatie te komen. In sommige gevallen worden inventaris en opdrachten op voorhand al aan concurrenten overgedaan om zo een nieuwe positie te verwerven.

Meer fraude met geld en goederen

In de Hoffmann Statistiek was al te lezen dat er meer gefraudeerd wordt met geld en gegevens. Met geld wordt nu in de helft van de gevallen gefraudeerd: in 2014 in 43,8 procent van de gevallen en in 2014 in 52,3 procent van de gevallen. Op het gebied van gegevensfraude was de stijging groter: in 2013 werd er in 2,9 procent van de fraudegevallen met gegevens gefraudeerd en in 2014 in 10,8 procent van de gevallen.

Zinkend schip

De directeur van Hoffmann: “We zien dat het aantal fraudegevallen bij (bijna) failliete bedrijven toeneemt. Medewerkers hebben het idee dat ze op een zinkend schip zitten. Ze redden wat er te redden valt. Maar sommige medewerkers redden helaas vooral hun eigen hachje.” Denk bij de fraudegevallen binnen failliete bedrijven aan fraude met geld of de diefstal van bedrijfs- en klantgegevens, die kunnen worden gebruikt voor een eigen bedrijf of als object van handel. Maar ook bedrijfsgoederen worden maar al te vaak verduisterd. “Medewerkers hebben het idee dat die goederen anders toch in handen van schuldeisers komen. Op de grote hoop. Ze nemen de spullen dan liever zelf mee. Voor eigen gebruik of voor verkoop”.

Fraudedriehoek

De fraudedriehoek toont ook in deze situatie z’n bestaansrecht. Bij fraude is er namelijk altijd sprake van drie elementen: gelegenheid (er moet een mogelijkheid zijn om te frauderen); druk (de fraudeur moet een motief hebben); en rationalisatie. Dat laatste punt speelt bij faillissementen een grote rol. Medewerkers praten een misstap sneller goed als het bedrijf toch al verloren is c.q. lijkt te zijn.

Waakzaamheid

Bedrijven die failliet worden verklaard of failliet dreigen te gaan, kunnen wel wat extra maatregelen gebruiken. Het is met name belangrijk dat ze de teugels niet laten vieren. Of dat de aandacht op het gebied van fraude en veiligheid verslapt. Bewustzijn en aandacht voor de beheersmaatregelen zorgen ervoor dat medewerkers het idee hebben dat er nog altijd wordt opgelet. Het is ook belangrijk om het ‘goedpraten’ van de fraude voor te zijn. “Handhaaf de integere werksfeer!” Tenslotte kunnen specialisten in fraude-preventie en crisis-beheersing in vroegtijdig stadium helpen om de schade te beperken. Immers door het verliezen van bedrijfsmiddelen, personeel en opdrachten wordt de kans op een succesvolle doorstart van gezonde delen van het bedrijf mogelijk onnodig beperkt.