Hoffmann wil bedrijven en organisaties helpen om weer snel te kunnen starten na de intelligente lockdown. Daarom kunnen bedrijven vanaf vandaag (23 april 2020) tot het einde van het jaar 2020 kosteloos gebruik maken van onze Meldmisstanden service. Via deze meldlijn kunnen medewerkers, via internet, anoniem en vertrouwelijk melden dat er sprake is van een misstand binnen hun bedrijf. Vul het contactformulier in en we nemen contact met u op.

Als werkgever moet u het mogelijk maken om misstanden op een veilige manier te kunnen melden en bent u verplicht om er onderzoek naar te (laten) doen. Dat staat in de wetgeving op het gebied van klokkenluiders (2016). U moet een klokkenluidersregeling opstellen als er meer dan 50 mensen voor u werken. Daarbij gaat het niet alleen om vaste medewerkers, maar ook om zzp’ers, vrijwilligers en stagiairs. Met onze meldmisstanden service voldoet u aan de verplichting uit deze wet op de klokkenluiders.

In uw organisatie is het merendeel van uw medewerkers aan het werk met goede intenties. Zij willen werken in een betrouwbare en veilige omgeving, waarbij zij kunnen vertrouwen op collega’s en leidinggevenden. Uw medewerkers hebben er belang bij dat verkeerd gedrag wordt aangepakt. Onze ervaring is dat ze bereid zijn om meldingen te doen wanneer ze weten dat hun melding serieus opgepakt wordt.

Onze Meldmisstandenservice

Wij stellen deze regeling graag samen met u op. Wij zetten onze kennis en ervaring in zodat u zeker weet dat er een veilige manier is om misstanden te melden.

In de regeling staat:

  • wanneer er sprake is van een misstand;
  • bij wie de melding gedaan moet worden;
  • dat u vertrouwelijk met de melding omgaat;
  • dat de identiteit van de melder nooit onderzocht wordt; 
  • dat uw werknemers een adviseur in vertrouwen mogen nemen;
  • dat u onderzoek zult doen naar de melding.

EEN MELDING DOEN

Maak het anoniem en makkelijk

Wanneer is de kans het grootst dat misstanden gemeld worden? Als het makkelijk is om te doen en anoniem. 
Daarom krijgt u bij onze Meldmisstandenservice:

  • een communicatiekanaal dat 24 uur per dag bereikbaar is;
  • de garantie dat wij de identiteit van de melder niet willen weten en er alles op gericht is deze geheim te houden. We zullen nooit een onderzoek uitvoeren naar de melder;
  • garantie dat de melding vertrouwelijk wordt behandeld;
  • professionele opvolging indien u onderzoek wenst te laten doen.

Geregeld tot in de details

U krijgt ook onze hulp bij het informeren van uw medewerkers over de klokkenluidersregeling. U kunt gebruikmaken van communicatiemiddelen die wij ter beschikking stellen. Daarnaast kunt u altijd advies vragen aan uw consultant van Hoffmann. Die stuurt u elk jaar een overzicht van de meldingen. Handig voor uw eigen rapportages!

Meer informatie?

Neem vrijblijvend contact met ons op.

Contactformulier

Onze specialisten staan voor u klaar. 

088-2986600

info@hoffmann.nl 

Of neem rechtstreeks contact op met één van onze consultants.


 

Wilt u op de hoogte blijven van onze diensten en werkzaamheden? Meld u hier aan voor de periodieke toezending van onze Hoffmann Tips.