Door na te gaan welke elementen de bedrijfscultuur van de organisatie kwetsbaar maken en die gericht aan te pakken! Hoffmann ontwikkelde hiervoor de CEO-firewall.

CEO-fraude is een moderne vorm van oplichting waarbij een fraudeur zich voordoet als een hooggeplaatst persoon binnen een organisatie. Hij of zij richt zich veelal tot een medewerker die verantwoordelijk is voor betalingen en probeert via deze weg grote geldbedragen binnen te halen.

CEO-firewall

Uw kwetsbaarheden in kaart

Waarschijnlijk vraagt u zich al langer af wat maakt dat bij de ene organisatie een externe fraudeur meer kans van slagen heeft om de medewerkers om de tuin te leiden dan bij de andere. Een analyse door de psychologen bij Hoffmann leert, dat organisaties met bepaalde kenmerken in de bedrijfscultuur kwetsbaarder zijn dan organisaties die deze kenmerken in mindere of meerdere mate bevatten. Om dit systematisch voor organisaties te kunnen onderzoeken en te bestrijden heeft Hoffmann de  zogenoemde CEO-firewall ontwikkeld. De kenmerken van organisaties die hierbij van belang zijn komen voort uit een psychologische theorie (Hofstede, 1984) die op basis van recenter onderzoek zijn omgezet naar verschillende dimensies van cultuurfactoren van organisaties (Sanders & Neuijen, 1999). De organisatiecultuur kan worden gekenmerkt aan de hand van zes dimensies:

        Procesgericht ------------------------- Resultaatgericht
    Werkgericht ------------------------- Mensgericht
              Organisatiegebonden ------------------------- Professionele identiteitsstijl
         Open karakter ------------------------- Gesloten karakter
Strakke controle ------------------------- Losse controle
       Normatief ------------------------- Pragmatisch

Een organisatie waar bijvoorbeeld beslissingen alleen top down worden genomen, nauwelijks gecommuniceerd wordt over strategische toekomstplannen en waar de hiërarchie mede door de verscheidene managementlagen een grote rol speelt, is kwetsbaarder dan een organisatie die anders is ingericht.

Na onderzoek op welk van de dimensies de kwetsbaarheden van uw organisatie zitten, worden concrete interventies geadviseerd om deze kwetsbaarheden aan te pakken. Er wordt een plan van aanpak opgesteld dat geheel is afgestemd op uw organisatie, zodat u daadwerkelijk aan de slag kunt.

Een plan van aanpak kan bijvoorbeeld betrekking hebben op het gesloten karakter van een organisatie, waarin medewerkers uitvoeren wat er van hen wordt verwacht omdat daar op wordt gestuurd. Hierin wordt geen ruimte geboden voor het waarom. Doordat hier weinig aandacht voor is maakt dit medewerkers veelal kwetsbaarder voor externe CEO-fraude. Gerichte interventies die in dit plan van aanpak naar voren komen zijn onder andere het transparanter laten communiceren van de plannen, ruimte geven voor opmerkingen en actief vragen naar feedback door de managementlaag. De belangrijkste factor is dat er daadwerkelijk gekeken wordt naar waar de kwetsbaarheden zitten, zonder zomaar aannames te doen omdat dit ondanks goede intenties, veelal niet leidt tot een betere bescherming tegen externe CEO-fraude.  

Meer informatie?

Neem vrijblijvend contact met ons op en wij vertellen u graag meer over onze werkwijze en de CEO-firewall.

Contactformulier

Onze specialisten staan voor u klaar.

088-2986600

info@hoffmann.nl 

Of neem rechtstreeks contact op met één van onze consultants.

Contactformulier CEO-firewall

left section

right section

Contact


 

Wilt u op de hoogte blijven van onze diensten en werkzaamheden? Meld u hier aan voor de periodieke toezending van onze Hoffmann Tips.