Hoffmann Statistiek

Jaarlijks publiceert Hoffmann zijn statistiek, een publicatie over trends en ontwikkelingen op het gebied van fraude en cybercriminaliteit. Hieronder vind u enkele van de meest recente uitgaven.

Hoffmann Statistiek 2016

Lees de Hoffmann Statistiek 2016 met daarin trends, ontwikkelingen en ervaringen uit 2015.

#Fraude4ever; of zet u in op preventie?

In deze editie vindt u onderstaande items:

 • Is uw medewerker uw concurrent?
 • Meer vraag naar traditioneel beveiligingsadvies
 • Optimale informatiebeveiliging; techniek, organisatie en mens combineren voor de beste aanpak

Hoffmann Statistiek 2015

Lees de Hoffmann Statistiek 2015 met daarin trends, ontwikkelingen en ervaringen uit 2014.

Meer gegevensfraude binnen grote bedrijven; top-5 gegevensfraude vooral binnen grote bedrijven

In deze editie vindt u onderstaande items:

 • Voorspellingen voor 2015; overzicht van ontwikkelingen op het gebied van bedrijfscriminaliteit
 • Inzoomen op de dader; specifieke daderprofielen geven bijzondere informatie prijs
 • Cybercriminaliteit komt dichterbij; smartphones en tablets doelwit voor cybercriminelen
 • Partner vaker op de hoogte; fraudeurs betrekken hun partner bij misstappen

Hoffmann Statistiek 2014

Lees de Hoffmann Statistiek 2014 met daarin trends, ontwikkelingen en ervaringen uit 2013.

Toename van fraude binnen het bedrijfsleven; vooral het MKB ziet toename van criminaliteit

In deze editie vindt u onderstaande items:

 • Interne criminaliteit overheid toont stijgende lijn; steeds meer frauderende ambtenaren
 • Toename (cyber)preventie valt tegen; minder screeningen en ICT-weerbaarheidstests dan verwacht
 • Herstel van de economie brengt nieuwe risico’s met zich mee; goede controle is essentieel

Hoffmann Statistiek 2013

Lees de Hoffmann Statistiek 2013 met daarin trends, ontwikkelingen en ervaringen uit 2012, het jaar dat we 50 jaar bestonden.

Veilig de crisis door; neem juist in crisistijd uw beveiligingsmaatregelen onder de loep

In deze editie vindt u onderstaande items:

 • Meer vrouwelijke criminelen plegen bedrijfsfraude; toename van 10 procent ten opzichte van 2011
 • Recessie werkt fraude in de hand; steeds vaker fraude om financiële redenen
 • Bijna twee keer zoveel personeelsscreeningen; ruim 500 screeningen van werknemers (in spe)
 • Aantal onderzoeken binnen de overheid neemt toe; kleine overheden proberen informatielek in te dammen

Hoffmann Statistiek 2012

Lees de Hoffmann Statistiek 2012 met daarin trends, ontwikkelingen en ervaringen uit 2011, het jaar dat we een zelfstandig onderdeel werden binnen de Facilicom Services Group.

Nederland wordt preventiever; minder symptoombestrijding

In deze editie vindt u onderstaande items:

 • 50 jaar Hoffmann; recordaantal onderzoeken
 • Screening enorm populair; spectaculaire stijging van aantal opdrachten
 • ICT-bedreigingen steeds geraffineerder; onvoorziene risico’s van mobile devices

Hoffmann Statistiek 2011

Lees de Hoffmann Statistiek 2011 met daarin trends, ontwikkelingen en ervaringen uit 2010.

Het doordachte werken; betrouwbare faciliteiten cruciaal voor het nieuwe werken

In deze editie vindt u onderstaande items:

 • Integriteit en sociale cohesie; het kantoor als ‘organisatielijm’
 • Informatie-awareness; het wikileaks-effect en de nieuwe vrijheid
 • Flexibel dankzij ICT; datamining, hacking, bedrijfsspionage en cloud-computing

Onze specialisten wisselen graag met u van gedachten over de items die in de Hoffmann Statistiek aan de orde zijn gekomen.