Hoffmann Statistiek 2017

Elk jaar publiceren we de Hoffmann Statistiek, om een beeld te schetsen van de
ontwikkelingen op het gebied van fraude, risicobeheersing en cybersecurity. Dat beeld baseren we op de grote aantallen dossiers die wij jaarlijks behandelen. De cijfers en trends in dit rapport geven een unieke inkijk in niet-geregistreerde criminaliteit.

Wat zien we in de cijfers?

  • Het aandeel jong volwassenen verantwoordelijk voor fraude stijgt aanzienlijk namelijk van 6% naar 11% in de afgelopen twee jaar.
  • Directie/management is in 20% van de fraudegevallen de dader.
  • Daders zijn in 97% van de fraudegevallen niet gescreend bij indiensttreding.
  • De partner is minder vaak betrokken bij de fraude (van 55% naar 30%).
  • In 25% van de fraudegevallen blijft de dader gewoon in dienst.
Wij zijn er inmiddels achter gekomen dat het in veel situaties niet genoeg is om alleen de awareness over cyberrisico’s te verhogen

De trends bij recherche, riskmanagement en cybersecurity

Alle trends bij recherche, riskmanagement en cybsersecurity lezen? Download hier onze volledige Hoffmann Statistiek.