Hoffmann Statistiek: de trends en ontwikkelingen in 2014 en voorspellingen voor 2015

2015 wordt het jaar van grotere cybercrime-incidenten. Daarnaast zal de angst voor terrorisme (en de gevolgen daarvan voor bedrijven) toenemen. Er zal een grotere diversiteit aan fraudeurs binnen organisaties, alsmede meer ‘gegevensfraude’, ontstaan. Dat voorspelt Hoffmann op basis van de trends en ontwikkelingen van 2014 en voorgaande jaren.

Meer grote cybercrime-incidenten

Hoffmann voorspelt dat er meer en grotere DDOS-aanvallen zullen plaatsvinden in 2015. Deze DDOS-aanvallen worden door cybercriminelen gebruikt om websites lam te leggen en de eigenaren ervan vervolgens af te persen.

Volgens de directeur van Hoffmann, zal het niet bij DDOS-aanvallen blijven: “2015 wordt het jaar van nog meer grote cybercrime-incidenten. Niet alleen bedrijven maar ook maatschappelijke voorzieningen zullen een doelwit zijn voor cybercriminelen.”

Overige voorspellingen voor 2015

  • Er zal meer aandacht komen voor preventie van zowel fysieke als virtuele risico’s.
  • De verscheidenheid binnen de groep fraudeurs zal toenemen. Door onder andere minder loyaliteit jegens de werkgever door korte contracten en meer inzet van uitzendkrachten, zal de groep jonge daders groeien.
  • Binnen de zorgsector zal het aantal incidenten toenemen.
  • De kans op terroristische daden richting Nederlandse bedrijven zal toenemen. Hierdoor zal terrorisme bij bedrijven hoger op de agenda staan.

Meer verschillende soorten daders en meer fraude met gegevens
Afgelopen jaar groeide de verscheidenheid binnen de dadersgroep. Hoffmann heeft de dader nu heel gedetailleerd in beeld gebracht. In de Hoffmann Statistiek worden vier soorten “stereotype” daders onder de loep genomen. Wie zijn ze? Waarom frauderen ze? En waarmee en hoe doen ze dat?

In 2014 vond ook een aanzienlijke stijging van fraude met gegevens plaats (van 2 procent van het geheel in 2013 naar 11 procent van het totaal aantal fraudegevallen in 2014). Binnen grote organisaties had zelfs 70 procent van de incidenten met gegevensfraude te maken. Hoffmann publiceert een top-5 van de meest voorkomende vormen van gegevensfraude in de Hoffmann Statistiek.

Hoffmann Statistiek

Bovengenoemde en andere trends, ontwikkelingen en voorspellingen worden toegelicht in de Hoffmann Statistiek, een jaarlijks rapport waarin Hoffmann een beeld schetst van criminaliteitsontwikkeling binnen het bedrijfsleven. Hoffmann is meer dan 50 jaar het grootste onderzoeks- en adviesbureau van West-Europa op het gebied van bedrijfs(interne)criminaliteit.