Hoffmann Tips #237 - mei 2019

In deze Hoffmann Tips, editie 237, kunt u lezen over:

Uw belang is waarheidsvinding

Integriteit is ons handelsmerk, dáár staan we voor, ook als merk. Integriteit kost ons eigenlijk ook geen enkele moeite, totdat ... de integriteit van Hoffmann in een bepaalde zaak publiekelijk ter discussie wordt gesteld. Lees meer

Een eigen handeltje tijdens ziekte

Onze opdrachtgever in de koffiebranche heeft een zieke medewerker in dienst. Hij kan zijn werkzaamheden als servicemonteur niet meer uitvoeren. Onder andere omdat hij niet in staat is om lang auto te rijden en te tillen. Maar dan komt er een mail binnen. Lees meer

Hoffmann ontvangt ISO/IEC 27001:2013 certificaat van DEKRA

Hoffmann heeft als recherchebureau te maken met strenge regels op het gebied van privacy, waardoor de beveiligingsmaatregelen op het gebied van informatiebeveiliging streng worden gehanteerd. Lees meer

Spoofing? Wat is dat nu weer en hoe weet ik zeker wie ik aan de lijn heb?

“Goedemiddag, u spreekt met de servicedesk’. Het nummer op mijn display laat inderdaad het nummer van de servicedesk zien. ‘Er is iets mis met uw e-mail account. Kunnen wij samen de instellingen nalopen” Lees meer

Bedrijfsspionage - Hoe beperk je de impact?

Het meenemen van vertrouwelijke bedrijfsgegevens van chipmachinemaker ASML door oud-medewerkers naar concurrent XTAL heeft de aandacht voor bedrijfsspionage vergroot. Lees meer

Integrity Due Diligence: weet met wie u zaken doet

Als u een zakelijke relatie aangaat wilt u natuurlijk precies weten met wie u zaken gaat doen. Lees meer

De Wet bescherming bedrijfsgeheimen

Op 23 oktober 2018 is de Wet bescherming bedrijfsgeheimen (Wbb) in werking getreden. Daarmee worden bedrijfsgeheimen voor het eerst ook wettelijk beschermd. Lees meer

Internationale onderzoeken

De vele fraude onderzoeken brengen onze bedrijfsrechercheurs vaak buiten de grenzen van Nederland. Lees meer

Genadeloos testen op informatiebeveiliging

Vanaf 2020 vervangt de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG) en geldt dan breder voor overheden. Informatiebeveiliging is een hot topic en staat bij veel rekenkamercommissies op de agenda om te onderzoeken. Lees meer

Bijdrage van onze partner Capra advocaten: Declareren kun je leren

Per 1 januari 2020 wordt de rechtspositie van de meeste ambtenaren fors gewijzigd. Weliswaar blijft de ambtelijke status bestaan, doch ten gevolge van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) zijn er zeer veel wijzigingen op komst, zowel wat betreft de toepasselijke wettelijke regelingen als de arbeidsvoorwaarderegelingen en het procesrecht. Lees meer

U kunt hier de gehele Hoffmann Tips downloaden.