Tips #237 - Uw belang is waarheidsvinding

Martijn van de Beek

Terug naar het overzicht

Integriteit is ons handelsmerk, dáár staan we voor, ook als merk. Integriteit kost ons eigenlijk ook geen enkele moeite, totdat ... de integriteit van Hoffmann in een bepaalde zaak publiekelijk ter discussie wordt gesteld. Dan voel je de onmacht en jeuken je handen om het dossier erbij te pakken en te laten zien wat er daadwerkelijk is gebeurd. Het uitschakelen van deze emotie hoort ook bij ons vak. En dat kost soms wat moeite, maar het klantbelang staat altijd voorop. Met onze belofte 'Vertrouwen is goed Hoffmann is beter', mag dat ook van ons verwacht worden.

Als oudste en grootste onderzoeksbureau van Nederland hebben we een goede naam en staan we bekend als betrouwbare partner. Wij doen aan waarheidsvinding en zien onszelf als de onpartijdige feitenonderzoeker die feiten onderzoekt en rapporteert. Ik ben er namelijk van overtuigd dat we alleen in die rol meerwaarde kunnen bieden. Alleen dan krijgt onze klant een rapport dat op waarheid en feiten is gebaseerd en bepaalde overtuigingskracht heeft. Ook wanneer u als onze klant liever iets anders had willen zien of horen. Wij zijn geen partij in het conflict. Onze doelstelling is om op een integere en objectieve manier de feiten vast te stellen. Het is vervolgens aan u om (eventueel met een jurist) conclusies te trekken op basis van onze bevindingen. 

En toch is het best logisch dat we onbedoeld betrokken raken in een zaak. Ons werk vindt vaak plaats op het moment dat er sprake is van een (potentieel) conflict. Bijvoorbeeld tussen twee zakenpartners. Tussen werkgever en werknemer. Of tussen een leverancier en zijn klant. Er bestaat een verdenking of er is onenigheid over gebeurtenissen. 

En hoewel we dat niet willen, blijkt in de praktijk dat we juist daarom betrokken kunnen raken in dat conflict. Misschien vraagt u zich af: waarom is dat erg? Omdat we onpartijdig willen zijn en blijven. We onthouden ons van een oordeel en opereren altijd binnen de wettelijke kaders. Dit betekent ook, en dat gebeurt regelmatig, dat we opdrachten om die reden moeten weigeren. En dat doen we, omdat we onze professionele en onpartijdige rol heel serieus nemen.

Ook u krijgt misschien wel te maken met tegenwind. Een medewerker die uw bedrijf schade toe brengt. Buitenstaanders die uw bedrijf en systemen binnen proberen te komen. Hoe kunt u zich voorbereiden op die tegenwind? In  deze Tips hebben we weer een aantal interessante artikelen voor u verzameld.

Ik wens u veel leesplezier!

MARTIJN VAN DE BEEK

Terug naar het overzicht