Impact uitkomsten integriteitsonderzoek vaak onderschat

8 februari 2019

Naar aanleiding van recente mediapubliciteit over het integriteitsonderzoek – uitgevoerd in opdracht van de gemeente Maastricht -  blijkt eens te meer dat een dergelijk onderzoek impact heeft op de werkvloer. Juist daarom is zorgvuldigheid in dergelijke onderzoeken essentieel.

Hoffmann heeft voor de volledigheid – naar aanleiding van vraagtekens bij de gehanteerde onderzoeksmethode - nogmaals kritisch gekeken naar haar eigen handelen. Er is op geen enkel moment buiten de kaders van de onderzoeksopdracht, dan wel de geldende wet- en regelgeving getreden.

Inhoudelijke reactie onderzoek

Hoffmann kan inhoudelijk niet ingaan op het integriteitsonderzoek vanwege de vertrouwelijkheid jegens de opdrachtgever. Een inhoudelijke reactie is voorbehouden aan de opdrachtgever, in dit geval de gemeente Maastricht.

Overheidstoezicht en zelfregulering

Het ministerie  van Justitie en Veiligheid houdt samen met de afdeling korpscheftaken van de Nationale Politie toezicht op het conform wet- en regelgeving werken van particuliere recherchebureaus. Daarnaast legt de Nederlandse veiligheidsbranche zichzelf strengere normen op in het kader van een kwaliteitskeurmerk particuliere recherche. Jaarlijks worden aangesloten bedrijven als Hoffmann geaudit teneinde het certificaat te kunnen behouden.

Tenslotte legt Hoffmann zich zelf strenge eisen bij de selectie van opdrachtgevers. Dubieuze opdrachtgevers of opdrachtgevers die te kennen geven geen rekening te willen houden met de specifieke eisen, die de wet stelt, worden niet bediend door Hoffmann.

Immers met een slogan als vertrouwen is goed, Hoffmann is beter kun je je niets permitteren.