Interim (Security) Implementation Manager

Hoffmann adviseert haar klanten bij het in kaart brengen van de risico’s die direct impact hebben op de bedrijfsdoelstellingen van een organisatie. Deze maatregelen kunnen gericht zijn op het beheersen van de risico’s op informatiebeveiliging, de beveiliging van uw ‘assets’ of van uw medewerkers. In onze analyse en het advies zien we vaker dat opdrachtgevers het moeilijk vinden om deze maatregelen op een juiste wijze te implementeren en te zorgen dat dit structureel en effectief gebeurt. 
De adviseurs van Hoffmann voelen zich verantwoordelijk en stoppen niet bij het geven van alleen (veiligheids-) adviezen; de adviezen moeten juist in de praktijk hun meerwaarde bewijzen. Hoffmann beschikt over een pool van ervaren implementatie-experts die hierbij kunnen helpen. Ons motto is daarom ook “liever implementeren dan rapporteren”. Want een rapport dat in een la belandt, heeft nog geen organisatie veiliger gemaakt.

Hoffmann aanpak

Onze experts zien toe op het selecteren van de beste leveranciers, zorgen voor het op een correcte wijze toepassen van de – veelal eerder – geadviseerde beheersmaatregelen en controleren of de geleverde kwaliteit voldoet aan de gestelde eisen. Indien gewenst helpen zij bij  het ontwikkelen en schrijven van het benodigde beleid en zorgen zijn dat er de procedures op de juiste wijze worden ingeregeld. Zij begeleiden en trainen relevante functionarissen binnen het bedrijf of de organisatie en zorgen dat taken en bevoegdheden op goed zijn belegd. Hoffmann kan de implementatie-experts inzetten op basis van een deeltijd of voltijd detachering. Daarbij kunnen zij de brede, relevante expertise binnen Hoffmann benutten, variërend van gedragspsychologen tot experts op het gebied van cyber security of fysieke veiligheid.

Hoffmann ontzorgt uw bedrijf of organisatie bij het implementeren van de geadviseerde beheersmaatregelen en waarborgt de beoogde kwaliteit van die beheersmaatregelen. Zo kan uw bedrijf of organisatie zich richten op de eigen (bedrijfs-) activiteiten, terwijl Hoffmann de veiligheidssituatie voor uw bedrijf of organisatie verbetert.

Contact

Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden van een interim security (implementation) manager voor uw bedrijf of organisatie? Neem dan contact op met ons via info@hoffmann.nl of 088-2986600.