Kan ik laten onderzoeken of iemand een strafblad heeft?

Particuliere recherchebureaus hebben geen inzage in het antecedentenregister van Justitie. Wel kan, bijvoorbeeld in het kader van een pre-employmentonderzoek, een Verklaring Omtrent Gedrag (VoG) worden opgevraagd door de kandidaat. Dit geeft een beperkt beeld, omdat deze wordt verstrekt op basis van de afweging of de in het verleden gepleegde strafbare feiten in relatie staan tot de werkzaamheden waarvoor de VoG wordt aangevraagd. Ook worden feiten waarvoor nog geen veroordeling heeft plaatsgevonden, niet bekend gemaakt. Hetzelfde geldt voor feiten waarvoor de persoon, om welke reden dan ook, niet door justitie werd vervolgd. Wat wel kan, als daar een gerechtvaardigd belang voor is, is dat een onderzoek in openbare databases en het spreken van referenten informatie oplevert over iemands justitiële verleden.