Klachtenregeling Hoffmann

Artikel 1 Definities en reikwijdte

Deze regeling verstaat onder:

  1. De organisatie: Hoffmann Bedrijfsrecherche B.V.;
  2. De klager: degene wiens belang rechtstreeks betrokken is bij de gedraging van de organisatie;
  3. Een gedraging: het handelen of nalaten van de organisatie of haar medewerkers;
  4. De beklaagde: de organisatie tegen wiens gedraging door een klager een klaagschrift is ingediend;
  5. Een klaagschrift: een schriftelijke klacht tegen een gedraging van de beklaagde.