Mag ik zakelijke computers van mijn medewerkers op fraude laten onderzoeken?

Heeft u sterke aanwijzingen en/of vermoedens dat een medewerker bij fraude of een andere misstand betrokken is? Onder bepaalde voorwaarden is het toegestaan om de zakelijke computer die deze werknemer in gebruik heeft te onderzoeken. U moet als werkgever een gerechtvaardigd belang hebben bij het vaststellen van de waarheid en de te onderzoeken computer moet eigendom zijn van de organisatie. Ook moet in uw bedrijfsreglement zijn vastgelegd dat u in geval van fraude digitaal onderzoek mag uitvoeren. Daarnaast moet worden bekeken of er een minder ingrijpende manier is om de fraude of diefstal op te lossen (proportionaliteit).