Moet Hoffmann de onderzochte persoon altijd in kennis stellen?

Conform de privacygedragscode zijn wij altijd verplicht de onderzochte persoon te informeren over de verwerking van zijn persoonsgegevens. Ook moeten wij aangeven wie de opdrachtgever van het onderzoek is en waarom het is uitgevoerd. Meestal gebeurt dit na afronding van het onderzoek. In uitzonderlijke gevallen kan de melding worden uitgesteld. Bijvoorbeeld als er een reële kans op ernstige bedreigingen is of als er een strafrechtelijk onderzoek naar de onderzochte persoon loopt.