Whitepapers

Whitepapers Hoffmann

'Het grootste gevaar voor CEO-fraude vormt u als bestuurder zelf'
Hoffmann ziet het aantal gevallen van CEO-fraude versneld toenemen en steeds geavanceerder worden. Het is één van de meest voorkomende vormen van internetcriminaliteit op dit moment. De wereldwijde schade wordt geraamd op USD 9 miljard. Bestuurders begrijpen het niet: hoe kan dit bij hún organisatie gebeuren? Toch vormen zij zelf veelal het grootste gevaar.

‘Terrorisme in of nabij winkelcentra – kleine kans, grote impact’.
Het doel van deze whitepaper is om het bewustzijn over terrorisme te vergroten door de mogelijke risico’s in kaart te brengen, maar ook om het eens in een helder perspectief te plaatsen.   

'Spionage bij of via onderzoeksinstellingen'
In de dagelijkse praktijk van onderzoeksinstellingen en andere omgevingen met hoogwaardige kennis vormt spionage een reële dreiging. Het belang van het beschermen van kennis wordt echter niet altijd onderkend. Wij schreven vanuit onze ervaring met dergelijke casuïstiek deze whitepaper.

Whitepapers in samenwerking met Fraude.nl

Heeft u te maken met bedrijfsfraude? Dan wilt u onmiddelijk een oplossing. Hoffmann heeft een uniek samenwerkingsverband met Lexence advocaten en notarissen en gerechtsdeurwaarderskantoor GGN wat heeft geresulteerd in Fraude.nl.

We kunnen u vier whitepapers toesturen: