Veel vervalste zorgdiploma’s in de wijkverpleging

5 juli 2018

Vorige week was het veelvuldig in het nieuws dat veel verzorgenden zijn aangenomen in de wijkverpleging met een vals diploma:

Zorgbureau Allerzorg trekt bij Nieuwsuur aan de bel. Onbekwame mensen met vervalste zorgdiploma's kunnen te gemakkelijk in de wijkverpleging terecht. Ze doen zich voor als verpleegkundige of verzorgende en worden als zzp'er door nietsvermoedende zorgbureaus bij patiënten geplaatst.
Bron: NOS

De fraudeurs die Allerzorg betrapte, werkten met een vervalst diploma of gebruikten de naam en het diploma van iemand anders die wel gekwalificeerd is. Meerdere zorgbureaus bevestigen anoniem tegenover Nieuwsuur dat ze ook te maken hebben gehad met deze vorm van fraude.

Eén van de diensten die Hoffmann biedt is het screenen van nieuwe medewerkers om dit soort misstanden voor te zijn. In meer dan 74% van alle CV’s staan namelijk onwaarheden. Dat zijn zowel kleine vergissingen (bijvoorbeeld in een datum) als keiharde leugens. In dat laatste geval kan dit grote schade tot gevolg hebben. Denk aan imagoschade, financiële schade of zelfs persoonlijke schade als we kijken naar de zorgsector. Screenen kan op verschillende manieren worden uitgevoerd. Bij een functie met een hoger risico vindt er altijd een persoonlijk interview plaats met de potentiële kandidaat en wordt er een uitgebreide referentencheck gedaan. Juist uit dit soort gesprekken kunnen onze ervaren consultants een goede beoordeling maken van het risico van de kandidaat voor de functie.

Bij een lager risicoprofiel kan gekozen worden voor een pure datacheck, of datavalidatie. Datavalidatie betekent dat we de data in bijvoorbeeld het CV controleren op onwaarheden. Er vindt dan geen persoonlijk gesprek plaats met de kandidaat en de rapportage levert alleen een overzicht van de discrepanties in het CV. Het voordeel hiervan dat de controle dan sneller en goedkoper kan plaatsvinden. Het nadeel is dat deze vorm van “screenen” minder zegt over de reden van de discrepantie en dus minder over het risico. Hoffmann beschikt over een tool, die u helpt om deze beoordeling zelfstandig uit te voeren.

Datavalidatie: efficiënt en geautomatiseerd

We zien dat steeds meer bedrijven het checken en verifiëren van gegevens en data (bijvoorbeeld hoogst genoten opleiding of een VOG) serieuzer (gaan) benaderen. Het is belangrijk dat gegevens kloppen om een juist oordeel te kunnen vellen over de integriteit van iemand. Er zijn bedrijven die zelf op jaarbasis grote aantallen sollicitanten en medewerkers handmatig controleren. Deze bedrijven maken nu vaak de overstap naar een veel efficiënter, geautomatiseerd en volledig digitaal proces. Veel data kan namelijk automatisch en digitaal opgevraagd en gecheckt worden bij bijvoorbeeld overheidsinstanties als DUO. Hierdoor wordt de time-to-hire geminimaliseerd. Dit heeft een positieve invloed op bijbehorende kosten.

Aandacht voor privacywetgeving

Net als bij screening moet u ook bij datavalidatie rekening houden met privacy. Er moet een gerechtvaardigd belang zijn om een screening of datavalidatie uit te voeren. Onder andere de eis van proportionaliteit speelt een rol. Dit betekent dat informatie die wordt gecheckt – en waarvoor inbreuk wordt gemaakt op iemands privacy – in verhouding dient te staan tot de functie die de persoon gaat bekleden. Hoffmann kan u helpen om hiervoor een beleid en procedure voor uw organisatie op te stellen. Hiervoor zetten wij onze jarenlange ervaring op gebied van screenen in.

Wilt u meer weten over screening en/of datavalidatie? In de contactbanner vindt u contactgegevens van Maarten IJzermans, samen met andere specialisten wisselt hij hierover graag met u van gedachten.