Hoewel de coronacrisis veel gevoelens van saamhorigheid teweegbrengt, ziet Hoffmann helaas ook dat sommige medewerkers juist nu misbruik maken van de omstandigheden. Schrijnender is zelfs dat andere medewerkers hier vaak op de hoogte zijn maar hier geen melding van maken.

De reden waarom ze geen melding doen is vaak individueel bepaald maar vaak is er geen regeling voor het melden van misstanden. Door medewerkers in de gelegenheid te stellen anoniem melding te kunnen maken van misstanden wordt de drempel om te melden aanzienlijk verlaagd. Dit maakt vroegtijdig ingrijpen mogelijk en beperkt de schade door fraude.

Hoffmann wil bedrijven en organisaties helpen om weer snel te kunnen starten na de intelligente lockdown, Daarom kunnen bedrijven vanaf vandaag tot het einde van het jaar kosteloos gebruik maken van Meldmisstanden service van Hoffmann. Via deze meldlijn kunnen medewerkers, via internet, anoniem en vertrouwelijk melden dat er sprake is van een misstand binnen hun bedrijf.

Vul het contactformulier in en wij helpen u met het opzetten van de service

Misstanden

Medewerkers die zich ziek melden of aangeven dat zij niet kunnen komen werken omdat ze voor hun schoolgaande kinderen moeten zorgen, terwijl zij in werkelijkheid voor de concurrent aan het werk zijn (lees de casus). Medewerkers die van de beperkte bezetting binnen het bedrijf gebruik maken om pallets vol goederen uit het magazijn weg te nemen. Of medewerkers die van de gewijzigde omstandigheden en procedures gebruik maken om factuurfraude te plegen door valse facturen in te dienen voorzien van een aangepast rekeningnummer.

Dit zijn voorbeelden van zaken die wij tijdens de huidige coronacrisis helaas al verschillende keren hebben onderzocht. Hoewel u ervan uit mag gaan dat in uw bedrijf het merendeel van de medewerkers met de goede intenties aan het werk is, kan een klein percentage met slechte intenties op momenten met minder controle en toezicht grote schade aanrichten binnen uw bedrijf. En dat risico kunt met een aantal maatregelen aanzienlijk beperken. Juist in een tijd waarin onzekerheden toenemen kiezen mensen soms voor zichzelf en neemt uw risico op fraude toe.

Er is altijd wel iemand die vermoedens had en niets meldde...

Uit onze fraude- en integriteitsonderzoeken weten wij dat als er misstanden zijn, er vaak ook collega’s zijn die deze misstanden vermoeden of er zelfs van op de hoogte zijn. Zij doen echter niet altijd een melding, bijvoorbeeld omdat er geen (geschikte) procedure is of omdat zij moeite hebben hun kennis bij een leidinggevende te melden. We weten ook dat zij wel bereid zijn om een melding te doen als dit eenvoudig en anoniem kan én zij weten dat de melding serieus wordt opgepakt.

Om die reden heeft Hoffmann eerder de Meldmisstanden ontwikkeld. Een meldlijn waar medewerkers 24 uur per dag, via internet (meldmisstanden.nl) anoniem een melding kunnen maken van een misstand binnen hun bedrijf. Deze service is specifiek gericht op organisaties met meer dan 150 werknemers die vanwege hun grootte de behoefte hebben aan een direct meldingsmogelijkheid.

Tijdens deze coronacrisis stellen we deze service tot het einde van het jaar kosteloos open voor bedrijven en organisaties om hen in deze lastige tijd te helpen hun risico’s te beperken. Via het contactformulier kunt u zich hiervoor aanmelden.

Wat houdt Meldmisstanden service in?

  • Vooraf helpen we u Meldmisstanden in uw organisatie te introduceren en onder de aandacht van uw medewerkers te brengen. Iedereen moet weten hoe misstanden kunnen worden gemeld en dat dit ook volstrekt anoniem kan.
  • Melden kan vervolgens 24/7 online via meldmisstanden.nl. Hoffmann houdt geen logging en registreert geen identificerende gegevens (zoals een IP-adres) en doet nooit onderzoek naar de identiteit van de melder.
  • Wanneer er een melding binnenkomt, bespreekt Hoffmann deze melding met de contactpersonen binnen het bedrijf, voorzien van een advies hoe de melding het beste kan worden opgepakt.
  • Met de Meldmisstanden voldoet u direct aan uw wettelijke verplichting (bij meer dan 50 medewerkers) om een zogenaamde ‘klokkenluidersregeling’ te hebben.

En wilt u onderzoek laten doen naar de gemelde misstand? Dan biedt Hoffmann uiteraard professionele opvolging.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over Meldmisstanden?
Neem dan gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

088-2986600

info@hoffmann.nl

Onze specialisten vertellen u er graag meer over.
Via het contactformulier op de pagina van Meldmisstanden kunt u zich aanmelden.

Fraude & Integriteit

Hoe start u het bedrijf weer veilig op na de lockdown - deel III?

Langzaamaan normaliseert het leven weer een beetje. Ook de bedrijvigheid neemt weer toe. En hoewel we nog lang niet op het niveau van voor de crisis zitten, blijkt uit cijfers van de Belangenverenging Tankstations en het openbaar vervoer dat we weer meer forensen. Werkt u ook weer aan de opstart van uw bedrijf? Dan geeft Hoffmann u graag een aantal tips. De eerste vier tips gaven wij in eerdere artikelen, in dit artikel vindt u tip 5 en 6.

Fraude & Integriteit

Hoe start u het bedrijf weer veilig op na de lockdown - deel II?

Het leven normaliseert zich steeds weer een beetje meer. De horeca is open, basisscholen hebben weer een volledig rooster en vorige week adviseerden de planbureaus het kabinet om toe te staan dat medewerkers weer één dag per week naar kantoor kunnen. Maakt u plannen om het werken op kantoor - op veilige afstand - weer mogelijk te maken?

Fraude & Integriteit

Hoe start u het bedrijf weer veilig op na de lockdown?

Langzaamaan krijgen we een beetje meer vrijheid terug. Kinderen zijn al even naar school, we mogen buiten sporten en vanaf 1 juni mogen we ook weer het terras op. En hoewel de overheid adviseert om zeker nog tot september thuis te werken, snakken veel mensen naar een paar uur ongestoord werken op kantoor. Maakt u plannen om het werken op kantoor - op veilige afstand - weer mogelijk te maken? Dan geeft Hoffmann u graag een aantal tips om dit zo veilig mogelijk te doen. Vandaag de eerste twee tips.


 

Wilt u op de hoogte blijven van onze diensten en werkzaamheden? Meld u hier aan voor de periodieke toezending van onze Hoffmann Tips.