Maar in plaats van sturen op gedrag, worden veel initiatieven op awareness ingezet. Opvallend, want er zit een flinke kloof tussen awareness en gedrag. De psychologie laat zien dat mensen vaak wel wéten wat ze zouden moeten doen, maar toch anders handelen. In deze presentatie legt sociaal psycholoog Inge Wetzer uit hoe gedrag veranderd kan worden.

  • Waarom een 100% score op een awareness-test nog geen garantie is voor cyberveilig gedrag van uw medewerkers.
  • Waarom regels opstellen en hierover communiceren wel belangrijk is, maar wat er nog meer nodig is om cyberveilig gedrag te borgen.
  • Welke factoren gedrag bepalen en hoe deze ingezet kunnen worden om gedrag te veranderen.

Bekijk de presentatie

Hoffmann's gedragprogramma

Podcast: De cruciale (maar vaak vergeten) factor in cybersecurity

Martijn van de Beek, directeur van Hoffmann, sprak onlangs met New Business Radio over de essentiële rol van sociaal psychologen in het weerbaar maken van medewerkers tegen cybercriminelen: “We laten een psycholoog toch ook geen firewall configureren? Maar waarom laat je dan wel een IT’er de mens trainen?”

Hoffmann's gedragprogramma

Cyberveilig gedrag: waarom doen we het nog niet?

De integrale visie op cybersecurity wint de laatste jaren enorm terrein: veel organisaties zijn er zich van bewust dat cybersecurity een technische, een organisatorische en een menselijke component heeft. Toch weten cybercriminelen medewerkers op een steeds slimmere manier te beïnvloeden. Hoffmann doet voortdurend onderzoek naar de kwetsbaarheden in organisaties en de oorzaken die hieraan ten grondslag liggen.


 

Wilt u op de hoogte blijven van onze diensten en werkzaamheden? Meld u hier aan voor de periodieke toezending van onze Hoffmann Tips.