Wat doe ik als een medewerker ongewenst mijn e-mail meeleest?

Als iemand een e-mailbox ingaat, registreren de activiteitenlogboeken van verschillende programma’s en het besturingssysteem dat, als u die logboeken heeft geactiveerd. Welke sporen van de gebruiker achterblijven, hangt af van de ICT-infrastructuur en het gedrag van de gebruiker. Een onderzoek kan sporen blootleggen. In tachtig procent van de onderzoeken is het ongeoorloofd meelezen van e-mail door een gebruiker vast te stellen en te herleiden tot een natuurlijk persoon.