Kan Hoffmann bewijs leveren dat is opgeslagen bij een bank, een telefonie-, internet- of e-mailprovider?

Informatie waarvan u niet de eigenaar bent, mogen we van rechtswege niet onderzoeken. U kunt de bank of provider via jurisprudentie dwingen om u de nodige informatie (bewijsmateriaal) te geven. Stel dat uw onderneming een valse factuur heeft betaald en het geld is overgemaakt naar een onbekend rekeningnummer. Of dat u bent gehackt vanaf een voor u onbekend IP-adres. In deze gevallen is de eigenaar van de rekening bij de bank bekend. De internetprovider weet welke klant het IP-adres gebruikte. Het is niet eenvoudig om die informatie te verkrijgen. Niettemin staan wij altijd voor u klaar om u te helpen de toedracht van het incident in kaart te brengen.