Samen werken aan veiligheid van een evenement

29 december 2016

Helaas moeten we tegenwoordig bij grote evenementen steeds rekening houden met de aanhoudende dreiging van terroristische aanslagen. Recent werden we weer opgeschrikt door een aanslag in Berlijn op een kerstmarkt. 

Bijeenkomsten van grote groepen mensen vormen van de dag een aantrekkelijk doelwit voor aanslagen. Dat dwingt organisatoren van deze evenementen om integrale beheersmaatregelen te treffen om de veiligheid van bezoekers optimaal te kunnen waarborgen. Om die reden lanceren Hoffmann (risicomanagement), Crowd Support (evenementenveiligheid) en BAVAK (bouwkundige en technische veiligheid) een nieuw integraal concept dat het antwoord biedt op deze actuele dreigingen.

Hoffmann riskmanagement

Binnen Hoffmann is een schat aan ervaring en expertise beschikbaar om een gedegen risicoanalyse te maken voorafgaand aan een evenement. Deze analyse leidt vervolgens tot een passend integraal beveiligingsconcept om de specifieke risico’s af te dekken. Door actief gebruik te maken van “Open Source Intelligence (OSINT)” & andere beschikbare informatiebronnen analyseren en monitoren specialisten van Hoffmann het actuele dreigingsniveau, zowel voorafgaand als tijdens het evenement. Met deze intelligence kan de beveiliging van het evenement gerichter worden aangestuurd. Tevens kan Hoffmann optreden als liaison tussen de lokale overheidsdiensten en de event organisatie.

Crowd Support

Crowd Support heeft zich in de afgelopen jaren gespecialiseerd in evenementenbeveiliging en crowd management services. Diverse grote en gerenommeerde evenementenorganisaties betrekken Crowd Support in vroeg stadium bij de organisaties, aard en omvang van hun evenementen. Naast  bijvoorbeeld bekende muziekfestivals geldt dat steeds meer ook voor zakelijke en formele bijeenkomsten.

BAVAK

Het beveiligingsbedrijf BAVAK levert en onderhoudt bouwkundige en elektronische beveiligingsoplossingen, die ook tijdelijk en flexibel inzetbaar zijn rond evenementen. Het gaat bijvoorbeeld om systemen voor toegangscontrole (zoals speedgates en roadblockers) en voor detectie (zoals X-ray scanners en sporendetectie van explosief materiaal). Ook biedt de organisatie oplossingen om contact geld veilig te beheren en transporteren.

Vrijblijvende kennismaking

Graag gaan specialisten van Hoffmann met u in gesprek hoe het unieke integrale beveiligingsconcept ook de risico’s verbonden aan uw evenement beheersbaar maakt.

Het kan hierbij gaan om grote maar ook juist of kleinere evenementen met een bijzonder karakter. Denk hierbij aan een personeelsevenement van een organisatie met een hoog profiel of een gemeentelijke inspraakavond over een beladen onderwerp.

Graag denken wij met u mee en nemen wij uw zorgen uit handen door uw event te beveiligen of leveren wij een second-opinie op een reeds voorbereid event. Maatwerk is ons uitgangspunt!

Congres over terroristische dreiging en beheersing daarvan

Op woensdag 14 december organiseerde Hoffmann samen met zijn partners een congres over de terroristische dreiging en beheersing daarvan bij (zakelijke) evenementen. Het congres stond in het teken van informatie & kennisdeling.

Materiedeskundigen van AIVD en NCTV en vakspecialisten op verschillende deelgebieden deelden inzichten, ontwikkelingen en vooral praktische handvatten. Aan de hand van het congres is een White paper geschreven. Deze geeft een samenvatting van de gehouden presentaties, met de belangrijkste conclusies.

Gezien het besloten karakter van het congres is deze White paper niet vrij te downloaden. Wel kunt u via info@hoffmannbv.nl een verzoek indienen deze te ontvangen.