Crisismanagementplan

Iedereen kent de wet van Murphy: "Als iets mis kan gaan, dan gaat het mis - op het slechtst denkbare moment". Helaas zijn bedrijven zich pas bewust van de impact van risico’s als ze in een crisissituatie zijn beland.

Dan moet er snel gehandeld en duidelijk gecommuniceerd worden. Het is daarom van groot belang dat een organisatie een plan én een geoefend crisisteam heeft, dat de juiste stappen neemt wanneer dat nodig.

Bewustzijn en steun

Voor een effectieve crisismanagementstructuur moet altijd eerst draagvlak en commitment zijn bij de directie. Geen lijvig plan dat uiteindelijk in de bureaula van een manager verdwijnt. Maar vooral het bewustzijn van mogelijke risicoscenario’s en volledige steun bij het implementeren van zo’n structuur binnen de organisatie.

Onze aanpak

Vervolgens is een kort en krachtig basisplan nodig dat ingaat op;

  • dreigingsscenario’s en niveaus van crisis: low-medium-high, met elk een ander alarmeringsniveau;
  • de alarmeringsprocedure
  • de samenstelling van (een) crisisteam(s)
  • facilitaire aangelegenheden (locatie van de crisisruimte, benodigdheden, et cetera)

Op basis van de verschillende risicoscenario’s worden bijlagen uitgewerkt met een plan van aanpak per incidentscenario. Bijlagen die onderdeel vormen van het basisplan, dat voorziet in de crisismanagementstructuur.

Persoonlijk contact

Meer weten? Direct advies nodig? In de contactbanner vindt u contactgegevens van Maarten IJzermans, samen met andere specialisten wisselt hij hierover graag met u van gedachten.