Gedragsbeïnvloeding en integriteit

Natuurlijk moet u kunnen vertrouwen op uw medewerkers, dat is gezond in een samenwerking. Helaas zijn er nogal wat voorbeelden van niet-compliant gedrag. Neem bijvoorbeeld diefstal van bedrijfseigendommen, verkoop van bedrijfsvertrouwelijke informatie of fraude binnen het administratief proces. Interne bedrijfsfraude kan zorgen voor flinke schade aan uw organisatie, zowel aan het imago als op financieel gebied. Maar wist u dat interne bedrijfsfraude vaak ontstaat door bewust en onbewust omzeilen van controles?

Hoffmann gelooft dat het voortijdig in kaart brengen van de risico’s op dit gedrag een hoop ellende voorkomt. Het doel is een organisatie waarin medewerkers zich aan de regels houden, het belang van controles inzien, elkaar aanspreken als ze zien dat collega’s zich niet aan de regels houden en een organisatiecultuur ervaren waarin de leiding het goede voorbeeld geeft. Kortom, een open bedrijfscultuur waarin compliant wordt gewerkt. Compliant werken staat niet op zichzelf, maar is onderdeel van het grotere geheel van leidinggevenden, medewerkers, processen, cultuur, normen en waarden. Door de hele organisatie heen is het belangrijk dat men professioneel handelt, de regels kent en deze ook toepast. Maar hoe krijgt u alle medewerkers mee in dit gewenste gedrag?

Onze aanpak

Hoffmann ontwikkelde speciaal het 3x3-model om u te helpen bij het veranderen van het gedrag van uw medewerkers. Dit gedragsprogramma is gebaseerd op een bekende psychologische theorie die laat zien dat gewenst gedrag optreedt als iemand het wil doen (motivatie), het kan doen (capaciteit) en de mogelijkheid heeft om het te doen (gelegenheid). Onze sociaal psychologen onderzoeken de motivatie, capaciteit en gelegenheid bij uw doelgroep en werken per gedraging uit welke organisatorische, menselijke en technische stappen u kunt nemen om te veranderen. Dit resulteert in zeer concrete adviezen die u gelijk kunt toepassen binnen uw organisatie!

Persoonlijk contact

Bent u nieuwsgierig geworden naar wat Hoffmann voor uw organisatie kan betekenen? In de contactbanner vindt u contactgegevens van Inge Wetzer. Samen met onze andere specialisten wisselt zij hierover graag met u van gedachten.