Screenen wethouders

Uit een onderzoek van NRC blijkt dat politieke partijen moeite ondervinden om kandidaten voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen aan te trekken. Het gebrek aan betrokken kandidaten kan het lokale bestuur kwetsbaar maken, bijvoorbeeld voor criminele infiltratie.

In september 2017 waarschuwde het Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool in Den Bosch en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) er al voor dat gemeentes er alert op moeten zijn dat de georganiseerde misdaad in maart 2018 kandidaten in de gemeenteraad probeert te krijgen. Ruim de helft van de partijen in middelgrote steden ondervindt moeilijkheden bij het rondkrijgen van de kandidatenlijst. Vooral kleine lokale fracties hebben het moeilijk, wat de risico’s vergroten.

Iets minder dan de helft van de politieke partijen vraagt kandidaten niet om een verklaring omtrent het gedrag (vog), zo blijkt uit de rondgang. Daarbij is het opvragen van een vog een te beperkte manier van screenen. Veel partijen geven tevens aan dat ze de meeste van hun kandidaten ‘al jaren’ kennen en daarom een extra screening niet nodig vinden.

Door de beperkte keuze van kandidaten waaruit partijen kunnen kiezen, is het voor criminelen eenvoudiger voet aan de grond te krijgen. Criminelen kunnen belang hebben bij vertrouwelijke informatie die in het lokale bestuur rondgaat: bestemmingsplannen, vergunningen of de bestrijding van de misdaad.

Met de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur is het voor lokale politieke partijen en de gemeenteraad nu het moment om nieuwe kandidaten te laten screenen.

 

Screening door Hoffmann

Screening is een hulpmiddel om risico’s te beperken voor de functie waarvoor deze wordt uitgevoerd. Bij een screening is het van belang om een juiste afweging te maken tussen de privacybelangen van de te benoemen wethouder en het risico dat ermee moet worden beheerst. De aard, inhoud en omvang van de screening moeten zijn afgestemd op de beoogde reductie van het risico. Het kan hier dus van belang zijn om te controleren welke kwetsbaarheden er met deze kandidaat op de bewuste functie aanwezig zijn. De uitvoering van de screening is altijd maatwerk. Dus geen standaard screening puur op basis van het cv of een data-analyse, maar in ieder geval ook een persoonlijk gesprek met de kandidaat én eventueel met referenten. De totale screeningsaanpak van Hoffmann is gebaseerd op een goede afweging van de belangen van de opdrachtgever en de kandidaat.

Persoonlijk contact

Meer weten? Direct advies nodig? In de contactbanner vindt u contactgegevens van Maarten IJzermans, samen met andere specialisten wisselt hij hierover graag met u van gedachten.