Hoffmann Tips Special Gemeente juni 2017

Integriteit: hoe zit dat?

Integriteit is een belangrijk onderwerp binnen gemeentes. Als gemeente bent u zelfs verplicht om een integriteitsbeleid te hebben: wat kan wel en wat kan niet? Soms is het heel helder, helaas vaak een grijs gebied. Een medewerker kan te maken krijgen met een dilemma. Als er tegenstrijdige belangen zijn tussen die van de werkgever, burger en medewerker bijvoorbeeld. Voor de publieke sector hebben wij de Hoffmann Tips Special Gemeente gemaakt, waarin u alles over de actualiteiten kunt teruglezen. 

Cijfers rondom integriteit

Betrouwbare cijfers over fraude/integriteitsschendingen in het publieke domein zijn moeilijk verkrijgbaar. Wij voeren elk jaar zeer veel opdrachten in het publieke
domein uit. Daarom hebben we naar onze eigen gegevens gekeken. Daaruit blijkt dat ongeveer 75% van de onderzoeken repressief waren. Dit is onze top 3 van repressieve onderzoeken:
1. Diefstal (42%)
2. Fraude (16%)
3. Uitlekken bedrijfsgegevens (15%)

Gelukkig zien we een toename in preventieve onderzoeken. Door screening, risico-inventarisaties en persoonsbeveiliging zijn veel problemen rondom integriteit te voorkomen. Goed om te zien dat steeds meer organisaties in het publieke domein daarop inzetten.

Een speciale uitgave boordevol info

In deze Hoffmann Tips Special Gemeente delen we graag onze kennis met u. U leest over specifieke onderzoeken als voorbeeld. Ook vindt u in deze speciale uitgave tips en adviezen om de veiligheid en integriteit binnen uw gemeente te vergroten. Veel leesplezier!