Hoffmann Tips Special Zorg juni 2017

De stand van zaken: Special Zorg van de Hoffmann Tips

Zijn schoonmoeder in het verzorgingshuis was bestolen door een zorgverlener. De heer Diekstra deelde dit feit in 2011 met de buitenwereld. En heel Nederland was geschokt. Ook de politiek reageerde furieus. De toenmalige Staatssecretaris van Volksgezondheid was heel duidelijk: “Ik ga diefstal bij ouderen niet onderzoeken, maar aanpakken!” Maar waar staan we nu, zes jaar later?

Meer aandacht voor het onderwerp

Gelukkig kunnen we stellen dat het nodige is gebeurd. Er is terecht veel aandacht gekomen voor dit onderwerp. Veel zorginstellingen nemen meldingen serieus en pakken het op. Wij zien dat ook door de stijging van het aantal opdrachten vanuit de zorgsector.

In 2014 is het Waarschuwingsregister voor de Zorg gestart. Zorgverleners die zich schuldig maken aan strafbaar gedrag ten opzichte van cliënten kunnen nu in dit register worden opgenomen. Een nieuwe werkgever kan zo onderzoek doen naar het arbeidsverleden van een sollicitant. Hiermee kan voorkomen worden dat een ‘dader’ onopgemerkt bij een andere zorginstelling weer aan de slag gaat.

Maar ook nog werk aan de winkel

Toch moeten er ook nog stappen worden gezet. In de dagelijkse praktijk komen we nogal eens wat hobbels tegen. Wat er volgens ons nog moet gebeuren? Dit is onze top 3:

1 Interne diefstal/fraude op de beleidsagenda
2 Gebruik maken van screening
3 Aangiften voortvarend oppakken

Op naar een veiligere zorg

Gelukkig heeft 99,9 % van de zorgverleners het hart op de goede plek en wordt er keihard gewerkt onder vaak lastige omstandigheden. Het ongewenste gedrag van slechts één zorgverlener straalt echter wel af op de hele organisatie. In deze Hoffmann Tips Special Zorg leest u voorbeelden, tips en adviezen voor veiligheid in de zorg.