Kan ik onderzoekskosten verhalen op betrokken medewerker(s)?

Het is in veel gevallen mogelijk om schade te verhalen op de betrokkene(n). Hiermee geeft u een duidelijk signaal af; wij tolereren geen fraude of ander niet-integer gedrag. Volgens het Burgerlijk Wetboek pleegt de betrokkene een onrechtmatige daad en is hij daarom aansprakelijk voor de schade. Afhankelijk van onder andere de verwijtbaarheid van de werkgever kan de rechter besluiten de kosten geheel of ten dele te verhalen op de betrokken medewerker(s). Verwijtbaarheid houdt in dat de werkgever onvoldoende heeft gedaan om het vergrijp te voorkomen. Voor het verhalen van de schade kunt u een civiele procedure volgen. U kunt zich ook via de officier van justitie voegen in het strafproces.