Voorkom schendingen achteraf

Als HR specialist steekt u waarschijnlijk veel energie in het benaderen en selecteren van nieuwe kandidaten voor de vacatures binnen uw organisatie. In deze tijd is dat geen sinecure met de krapte op de arbeidsmarkt. Wij zien bij onze opdrachtgevers dat juist hierdoor het screenen van deze medewerkers achterwege wordt gelaten, of beperkt blijft tot de aanvraag van een VOG.  Dit terwijl voor bepaalde functies de risico’s voor uw organisatie  aanzienlijk kunnen zijn. Uit professioneel oogpunt is dit een gemis, aangezien de screening deze risico’s zeer goed in kaart kunnen brengen en het de mogelijkheid biedt om hier gedurende het selectieproces juist  met de kandidaat over te spreken. En dit voorkomt vaak schendingen achteraf.

Wij komen graag met u in gesprek om over onze kennis op dit gebied te spreken en uw vragen te beantwoorden, zoals bijvoorbeeld;

  • Wat mag u nu wel, of juist niet onderzoeken met betrekking tot de AVG;
  • Hoe betrouwbaar is zo’n screening nu eigenlijk?
  • Mag een kandidaat de screening weigeren?  
  • Hoe lang duurt zo’n screening eigenlijk?

Wij adviseren u daarbij over het inrichten van het juiste screeningsproces zodat u een geschikt persoon kan aannemen passend bij de functie. Hoffmann voert jaarlijks honderden screenings uit door middel van een vast team van specialisten. Wij zijn u uiteraard graag van dienst. In het rechterkader vindt u de contactgegevens van Mo Ballari en Barry Visser. Zij helpen u graag verder met een vrijblijvend advies.