Workshop ‘Digitaal Forensisch Onderzoek – de basis’ door Hoffmann

26 februari 2019

Bij veel (gesloten) zorginstellingen hebben begeleiders onder andere de taak controles uit te voeren  op geheugendragers (bijvoorbeeld laptops, telefoons, tablets) bij patiënten die beperkt zijn in hun vrijheid. Zo is het in veel instellingen verboden, of zijn er strenge regels, het internet te gebruiken voor welk doel dan ook. Voor sommige patiënten is het wel toegestaan gebruik te maken van bijvoorbeeld een smartphone of een laptop maar dan onder strikte voorwaarden.

Hoffmann werkt al een aantal jaar voor een dergelijke zorginstelling om de diepgaandere controles uit te voeren. In die samenwerking kwam naar voren dat de medewerkers maar beperkte kennis hebben om de gewenste standaard controles uit te voeren. Daaruit is de workshop ‘Digitaal Forensisch Onderzoek – de basis’ ontstaan. Één van de digitaal specialisten binnen Hoffmann, Harald Panjer, heeft deze workshop ontwikkeld en gegeven.  

Het doel van de workshop is om de medewerkers van de zorginstelling te leren hoe zij de controles op een effectieve manier kunnen uitvoeren en weten wanneer zij het over dienen te laten aan specialisten. Dit leren zij aan de hand van een theoretische basis maar vooral door praktische opdrachten uit te voeren aan de hand van voorbeelden uit de eigen instelling.

Naast de technische aspecten wordt er ook expliciet aandacht besteed aan de menskant. Eén van de sociaal psychologen van Hoffmann vult de workshop  aan door in gesprek te gaan over het gedrag van de mens. Het creëren van het gewenste gedrag bestaat uit meer dan alleen weten hoe iets moet (of te wel capaciteit). Een psychologische theorie geeft aan dat gedrag bestaat uit nog twee factoren: namelijk motivatie en gelegenheid (Maclnnis et al., 1991). Naast dat medewerkers het gedrag moeten kúnnen vertonen (capaciteit) is het van belang of ze dit gedrag willen vertonen (motivatie) én of zij in staat worden gesteld om dit te doen (gelegenheid). Zijn bijvoorbeeld de juiste middelen aanwezig of is het wenselijk hier een gezamenlijk plan voor op te stellen?

Een workshop als deze is op maat te maken door een grondige intake waarbij er bekeken wordt waar uw medewerkers tegenaan lopen  tijdens het uitvoeren van controles. Voor meer informatie en een vrijblijvend advies, neem contact op met Hoffmann via 088- 298 66 00 of info@hoffmann.nl. Wij helpen u graag verder met een passend advies!