Fraude, een datalek of een ander cyberincident binnen uw organisatie, het zal u maar gebeuren. Het beste is uiteraard om zulke incidenten zo veel mogelijk te voorkomen. Helaas lukt dat niet altijd, maar weet u wat u moet doen als een incident plaatsvindt? Stel dat een medewerker gevoelige informatie naar een concurrent lekt of een leverancier steekpenningen betaalt aan uw medewerkers. Met tactisch en digitaal onderzoek kunnen onze onderzoekers proberen te achterhalen wat er precies aan de hand is en vaststellen wat er is gebeurd. Daarbij zullen onze experts ook uw ICT-infrastructuur onderzoeken.

Om een dergelijk onderzoek uit te kunnen voeren is  het van groot belang dat uw technische en fysieke infrastructuur goed is voorbereid. Met behulp van een digital forensic readiness assessment van Hoffmann, krijgt  u vóór dat een incident plaatsvindt antwoord op de vraag of dat binnen uw organisatie het geval is. Met de digital forensic readiness assessment krijgt u bijvoorbeeld antwoorden op vragen als: wordt belangrijke informatie uit de systemen bewaard zodat wij bij een incident de oorzaak kunnen achterhalen? Hoe makkelijk zijn de systemen te onderzoeken? Kunnen wij vaststellen hoe groot eventuele schade is? En heeft u de juiste processen ingericht?

Onze aanpak: hoe ziet een digital forensic readiness assessment eruit?

Onze specialisten toetsen of de juiste digitale informatie voor het forensisch onderzoek in de juiste vorm voorhanden is, en blijft, vooral binnen uw bedrijfsspecifieke kritische processen. Denk hierbij aan administratiepakketten, CRM-systemen en software voor research en development, maar ook aan uw internet- en e-mailvoorzieningen.

Na afloop krijgt u een professioneel en helder advies, met een op maat gesneden pakket aan maatregelen om uw digital forensic readiness te verbeteren. Daarmee creëert u een goede basis voor forensisch onderzoek en zal het onderzoek bij een eventuele calamiteit sneller resultaten opleveren. En het mooie is: een digital forensic readiness assessment brengt ook zwakke plekken aan het licht, zodat u ook die kunt aanpakken en u fraudeurs en cybercriminelen een stap voor blijft.

Ook het management van uw organisatie wordt betrokken bij een forensic readiness plan. Om bewustwording te creëren presenteren wij aan het management over het nut en de noodzaak van een forensic readiness plan en de impact daarvan op de organisatie. Daarbij verduidelijken wij de theorie aan de hand van praktijkvoorbeelden, zodat ook op managementniveau inzichtelijk wordt welke risico’s er zijn en op welke wijze deze risico’s in de praktijk misbruikt kunnen worden.

Meer informatie over digital forensic readiness?

Bent u benieuwd of uw organisatie forensic ready is?
Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.

Contactformulier

Onze specialisten wisselen hierover graag met u van gedachten.

088-2986600

info@hoffmann.nl

Of neem rechtstreeks contact op met één van onze consultants.

Contactformulier Forensic readiness

left section

right section

Contact


 

Wilt u op de hoogte blijven van onze diensten en werkzaamheden? Meld u hier aan voor de periodieke toezending van onze Hoffmann Tips.