Voorbeelden bedrijfsfraude

Fraude wordt veelal gepleegd in de (digitale) administratie en komt in verschillende vormen voor. Medewerkers die onrechtmatig geld overmaken naar hun eigen bankrekening bijvoorbeeld, zaken doen met niet-bestaande leveranciers of tegen betaling vitale bedrijfsinformatie of bedrijfsgeheimen doorspelen naar een concurrent.

Bij fraude door buitenstaanders komt de zogenaamde CEO-fraude steeds vaker voor. CEO-fraude neemt bovendien steeds geraffineerdere vormen aan. Bij CEO-fraude vragen fraudeurs uit naam van de CEO aan een financieel medewerker om geld over te maken. 

Bij dit soort fraude is de schade vaak omvangrijk. Bovendien ligt imagoschade op de loer. Daarom is het verstandig als u, zodra u vermoedt dat er fraude wordt gepleegd, zo snel mogelijk een fraudeonderzoek uit laat voeren. Hoffmann heeft hiervoor alle relevante diensten onder één dak.

Onze aanpak: hoe ziet een fraudeonderzoek eruit?

Gezien relevante wet,- en regelgeving dienen wij een proportioneel onderzoek uit te voeren en maken wij graag ruimte voor een uitgebreid intakegesprek. Tijdens dit gesprek worden de door u ontvangen signalen besproken, en wordt gekeken naar uw (gerechtvaardigd) belang om een onderzoek uit te voeren conform alle wet,- en regelgevingen. Nadat wij van u de informatie hebben ontvangen maken wij een plan van aanpak met u op en formuleren met u de doelstelling van het onderzoek. De volgorde van de wettelijk toegestane middelen wordt vanuit een tactisch oogpunt met u besproken. Wij kunnen gericht ICT systemen doorzoeken, administraties doornemen, getuigen en betrokkenen interviewen, discrete camera’s installeren observeren enz. Veelal sluiten wij de onderzoeken af met een gesprek met de betrokkene in het kader van hoor en wederhoor, en maken hiervan een verslag. Dit verslag kunt u gebruiken in een arbeidsrechtelijke of civielrechtelijke procedure, of als onderdeel van de aangifte bij een opsporingsinstantie.

Onze fraudeonderzoeken beperken zich zeker niet tot alleen Nederland. Wereldwijd hebben we al veel onderzoeken mogen uitvoeren. Bekijk de mogelijkheden voor internationale onderzoeken.

Meer informatie? 

Of vermoedt u dat er fraude wordt gepleegd binnen uw organisatie?
Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.

Contactformulier

Onze specialisten helpen u graag verder.

088-2986600

info@hoffmann.nl

Of neem rechtstreeks contact op met één van onze consultants.

Whitepapers Corporateservices.nl

Hoffmann heeft een uniek samenwerkingsverband met Lexence advocaten wat heeft geresulteerd in Corporateservices.nl. Er zijn driewhitepapers geschreven:

Contactformulier Fraude onderzoek

left section

right section

Contact

Wilt u op de hoogte blijven van onze diensten en werkzaamheden? Meld u hier aan voor de periodieke toezending van onze Hoffmann Tips.