Hoffmann Tips #239 - april 2020

De impact van onverwachte gebeurtenissen

De afgelopen weken zijn we met z’n allen in de ban van het coronavirus. De genomen maatregelen hebben natuurlijk invloed op uw organisatie. Zo werken bijvoorbeeld steeds meer medewerkers vanuit huis. Welke risico’s brengt dat met zich mee en hoe gaat u daar als organisatie mee om? Daarom mag een artikel met vijf  tips rondom thuiswerken wat ons betreft niet ontbreken.

Fraude en integriteitsschending vraagt soms om nazorg

Toch gaan we het in deze Hoffmann Tips niet alleen hebben over de impact van het coronavirus. We kunnen het onderwerp namelijk breder trekken: er zijn meer onverwachte gebeurtenissen waarmee u als bedrijf te maken kunt krijgen. Ondanks de grote zorgvuldigheid en de discretie waarmee wij werken zien wij dat onze onderzoeken soms best wel een grote impact kunnen hebben. Niet alleen op de betrokkene(n) zelf, maar ook op de rest van de organisatie. Vanuit de gedachte dat wij onze klanten ook op dit vlak nazorg willen verlenen is Hoffmann een samenwerking gestart met een ervaren psycholoog NIP.

Lokmiddelen tegen diefstal

Het inzetten van GPS bakens om voertuigen te volgen met behulp van satellieten is voor velen niet meer vreemd. Track & Trace kent echter veel meer toepassingen die door Hoffmann ingezet kan worden. Zo is het ook mogelijk om producten te volgen, voor klanten die te maken hebben met structurele diefstallen.

Workshop Digitaal Forensisch Onderzoek, eerstelijnscontrole

Om medewerkers van justitiële inrichtingen te leren hoe zij een controle kunnen uitvoeren op digitale voorwerpen, ontwikkelde Hoffmann de workshop ‘Digitaal Forensisch Onderzoek, eerstelijnscontrole’. De Van der Hoevenkliniek vertelt hoe zij deze workshop ervaren.

En verder leest u onder andere over de nieuwe samenwerking tussen Hoffmann Cybersecurity en KPN Security, hoe lokmiddelen een oplossing bieden tegen diefstal, mr. Paula Berends van onze partner Capra schrijft over hoe kleine misdragingen een zware normschending kan worden en we beschrijven nog twee verschillende casussen voor u.

Veel leesplezier gewenst.

Lees de Hoffmann Tips

Cover Hoffmann Tips 239

Wilt u op de hoogte blijven van onze diensten en werkzaamheden? Meld u hier aan voor de periodieke toezending van onze Hoffmann Tips.