Hoffmann Tips #245 - juni 2022

Goed werkgeverschap in deze tijd

Vorig jaar kon u nog tanken voor minder dan 2 euro per liter. Tegenwoordig betaalt u heel wat meer. De prijzen in de supermarkt stijgen. De prijzen voor energie en gas stijgen. Om de huidige inflatie kunnen we niet heen. We hebben te maken met een inflatie die we in geen jaren hebben gezien. Een inflatie die bij lange na niet gecompenseerd wordt in stijging van de lonen. Een deel van de bevolking komt daardoor financieel klem te zitten.

En medewerkers die het financieel zwaar hebben, komen makkelijker in de verleiding om te frauderen. Fraude en ongewenst gedrag worden namelijk beïnvloed door gelegenheid, motivatie en capaciteit. De motivatie neemt nu bij een deel van de bevolking toe, omdat die financieel klem komt te zitten. Hier ligt een kans voor werkgevers om invulling te geven aan goed werkgeverschap. Wat kunt u als werkgever doen in deze tijd? Op bladzijde 4 geven we u een aantal tips.

Ongewenst gedrag & Workshop Sociale veiligheid

Ongewenst gedrag komt in vele vormen, op dit moment is seksuele intimidatie de vorm die het nieuws domineert. Maar ook pesten en discriminatie is een vorm van ongewenst gedrag wat een grote impact kan hebben op uw organisatie. In de casus 'Alwéér voorin' schrijven we over een onderzoek bij een brandweereenheid waar een geintje uitgroeide tot serieus pestgedrag. 

Om ongewenst gedrag tegen te gaan bieden we onze klanten de workshop Sociale Veiligheid aan, een op maat gemaakt programma om sociaal veilig gedrag bij medewerkers te stimuleren en de leidinggevenden in een organisatie te ondersteunen bij het uitdragen van een veilige organisatiecultuur. Hierbij worden de ervaring en expertise van onze psychologen ingezet om een aanpak aan te reiken die aansluit bij de doelstellingen en de organisatie.

En verder

In de casus Open Line vertellen Eric IJpelaar (Security & Privacy Officer bij Open Line), en Mathijs (één van de Hackers van Hoffmann) over de samenwerking bij het uitvoeren van een pentest. Capra Advocaten verzorgt de partnerbijdrage en schrijft hoe het heimelijk opnemen van gesprekken tot einde dienstverband kan leiden. In de update vanuit cybersecurity-land praat Mo Ballari u bij over datalekken en bij Specialist aan het woord vertelt Joost over zijn werk als Senior Onderzoeker Forensische IT.

En natuurlijk hebben we meer casusverhalen voor u uitgewerkt, waaronder een casus waar de betrokkene werd herkend door één van onze onderzoekers voor een zelfde vergrijp bij een vorige werkgever.

Veel leesplezier met deze Hoffmann Tips.

Lees de Hoffmann Tips #245

(Lees je de Hoffmann Tips in een Android omgeving? Klik dan hier.)


Cover Hoffmann Tips #245 - juni 2022

Wilt u op de hoogte blijven van onze diensten en werkzaamheden? Meld u hier aan voor de periodieke toezending van onze Hoffmann Tips.