Hoffmann Tips #246 - december 2022

Onder het vergrootglas

De laatste tijd zijn we geregeld in het nieuws. Bij grote dossiers op het gebied van grensoverschrijdend gedrag. Wellicht heeft u onze naam ook wel voorbij zien komen in de afgelopen maanden. We liggen onder een vergrootglas. Dat is duidelijk. Een bijzondere tijd voor ons, want normaal doen wij in stilte ons werk. Wij zijn meestal de onderzoeker op de achtergrond. Dan is het best wel even wennen om op de voorgrond te treden.

Ruim 60 jaar onderzoekservaring

Daarbij merken we dat er diverse meningen over ons zijn. De ene hoogleraar buitelt over de andere heen om de vraag te beantwoorden of wij wel geschikt zijn om onderzoeken uit te voeren naar grensoverschrijdend gedrag. Want Hoffmann is toch voor fraude? Nou, ik kan u vertellen: die discussie gaan we met vertrouwen aan. Dit jaar zijn we namelijk al 60 jaar dé onderzoeker bij fraude en integriteitsvraagstukken. En ook de onderzoeken naar grensoverschrijdend gedrag kwamen in die 60 jaar zeer regelmatig op ons pad. De grootste verandering is wel dat er veel meer maatschappelijke aandacht is voor grensoverschrijdend gedrag. In deze Hoffmann Tips leest u over een casus waarbij de rol van de leidinggevende bepalend is geweest. Onze collega Tara Dierick deelt haar ervaring over de onderzoeken die zij al heeft mogen uitvoeren naar grensoverschrijdend gedrag.

En verder

We leggen u het belang uit van een risicoanalyse en de aanpak van Hoffmann.  We laten met trots weten dat we inmiddels ook in het bezit zijn van de het CCV Keurmerk Pentesten. Allianz Trade verzorgt de partnerbijdrage, zij nemen identiteitsfraude onder de loep, een grote bedreiging voor bedrijven. Verder stellen we de Hackers van Hoffmann aan u voor aan de hand van drie vragen. 

En natuurlijk hebben we meer casusverhalen voor u uitgewerkt, waaronder een casus over advanced fee fraude.

Veel leesplezier met deze Hoffmann Tips.

Lees de Hoffmann Tips #246


Cover Hoffmann Tips #246

Wilt u op de hoogte blijven van onze diensten en werkzaamheden? Meld u hier aan voor de periodieke toezending van onze Hoffmann Tips.