Hoffmann Tips #247 - juni 2023

Zorgvuldig onderzoek - in welke vorm dan ook

De ene helft van het bedrijf keurt bepaald gedrag af. De andere helft ziet het grensoverschrijdende karakter van het gedrag niet in. Wat doe je dan? 

Een voorbeeld dat wij in onze onderzoeken naar grensoverschrijdend gedrag vaak voorbij zien komen. Grensoverschrijdend gedrag is nog steeds een hot topic. Tegelijkertijd is het een grijs gebied, terwijl je misschien het liefst een zwart-wit-lijstje voor gedrag zou hebben.

Reactie handreiking Mariëtte Hamer

Afgelopen mei presenteerde Mariëtte Hamer een handreiking hoe om te gaan met meldingen van seksueel overschrijdend gedrag op de werkvloer. Hoewel dit slechts een onderdeel van grensoverschrijdend gedrag is, zijn we blij met deze aanzet. Het is goed om te zien dat er aandacht is voor één begrippenkader. Ook de boodschap om signalen serieus te nemen onderschrijven wij. Onze uitgebreide reactie op de handreiking leest u op pagina 4 en 5. Vanuit onze ervaring leveren we graag een bijdrage aan een praktische vertaling naar de praktijk.

Fraude voorkomen bij medewerkers met schulden

In dit artikel op pagina 10 geven we u 10 tips om fraude en diefstallen door medewerkers met schulden te voorkomen. Een van de tips: creëer een veilige omgeving waarin medewerkers over hun financiële problemen kunnen praten zonder dat ze bang hoeven te zijn dat - bijvoorbeeld - hun contract niet wordt verlengd.

En verder

We leggen u het nut uit van een dilemmasessie die we regelmatig in de zorg geven. Collega Mo Ballari vertelt in zijn column over de actualiteiten uit zijn vakgebied: phishing, cyberveilig gedrag en ransomware. We brengen onze podcast Fraudesignalen onder de aandacht. En bij 'specialist aan het woord' vertelt Maud enthousiast over haar boeiende werkzaamheden als sociaal psycholoog.

En natuurlijk hebben we verschillende casusverhalen voor u uitgewerkt, waaronder een casus over een inlooptest.

Veel leesplezier met deze Hoffmann Tips.

Lees de Hoffmann Tips #247


Cover Hoffmann Tips 247 - juni 2023

Wilt u op de hoogte blijven van onze diensten en werkzaamheden? Meld u hier aan voor de periodieke toezending van onze Hoffmann Tips.